หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

Indomethacin

เป็นยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ สำหรับบรรเทาอาการปวด ข้อบวม และข้อขัด  อันมีสาเหตุเนื่องมาจากข้ออักเสบและสาเหตุอื่น

ยานี้มีผลข้างเคียงที่ผู้รับประทานจะต้องทราบ

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

 • ยากลุ่ม NSAIDs จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง ความเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ยานี้เป็นเวลานาน และมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ยา Sulindac ห้ามระงับอาการปวดหลังผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ

ปัจจัยเสี่ยงต่อระบบทางเดินอาหาร

ก่อนจะใช้ยา Indomethacin จะต้องแจ้งแพทย์

ความปลอดภัยในคนท้อง จัดอยู่ในกลุ่ม C ยังไม่ทราบว่ามีอันตรายต่อทารกในครรภ์หรือไม่ ดังนั้นจะต้องแจ้งแพทย์หากตั้งครรภ์ หรือมีแผนที่จะตั้งครรภ์ ดังนั้นไม่ควรจะรับประทานยานี้ในขณะตั้งครรภ์ นอกจากนั้นยานี้ยังผ่านทางน้ำนมดังนั้นผู้ที่เลี้ยงบุตรด้วยนมตัวเองไม่ควรจะใช้ยานี้

และไม่ควรใช้ยานี้ในคนที่อายุน้อยกว่า 14 ปี

อาการข้างเคียงของยา

ผลข้างเคียงของยา Indomethacin ที่อันตรายให้หยุดยาทันทีและปรึกษาแพทย์ในกรณีที่พบอาการดังต่อไปนี้

อาการข้างเคียงของยาที่ไม่รุนแรง

 • จุกเสียดท้อง ท้องร่วง แน่นท้อง ท้องผูก แน่นท้อง
 • มึนงง เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ
 • น้ำมูกไหล เจ็บคอ
 • ผื่นคันเล็กน้อย
 • เสียงดังในหู

หากท่านแพ้ย่กลุ่ม NSAIDs. ท่านไม่ควรจะใช้ยาชนิดนี้

จะต้องหลีกเลี่ยงอะไรหากรับประทานยา Indomethacin

 • หลีกเลี่ยงการดื่มสุราเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงเลือดออกในกระเพาะอาหาร
 • ไม่ควรจะรับประทานยาในกลุ่มยาแก้อักเสบ NSAIDs
 • ไม่ควรรับประทานยาแก้ปวดหรือยารักษาไข้หวัดที่มีส่วนผสมของยากลุ่ม NSAID โดยจะต้องอ่านสลากยาก่อนรับประทาน
 • หลีกเลี่ยงแสงแดดจ้าๆหากจะต้องออกแดดให้ทาครีมกันแดด SPF 15 หรือมากกว่า
 • หลีกเลี่ยงยาลดกระเพาะบางชนิดเพราะจะลดการดูดซึมยา

หากท่านรับประทานยาดังต่อไปนี้จะต้องแจ้งแพทย์

รับประทานร่วมกับยาอื่นจะเกิดผลเสียอย่างไร

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา Indomethacin คือ

 1. มีอาการปวดน้อยถึงปานกลาง
 2. โรคข้ออักเสบ
 3. โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ Rheumatoid arthritis
 4. โรคเก๊าท์
 5. เอ็นหัวไหล่อักเสบ

วิธีการใช้ยา

ข้อระวังในการใช้ยากลุ่ม NSAID | NSAIDs

   


fb google