หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

Angiotensin receptorantagonists

ยาลดความดันโลหิตกลุ่มนี้จะออกฤทธิ์เหมือนยาลดความดันกลุ่ม (ACE) inhibitors และรักษาโรคในกลุ่มเดียวกัน ข้อดีของยากลุ่มนี้คือไอน้อยกว่า และเกิดอาการแพ้ยาน้อยกว่ากลุ่ม (ACE) inhibitors

ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์ที่ไหนบ้าง

  • ขยายหลอดทั้งหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดง ผลคือจะลดความดันโลหิต และลดอาการเหนื่อยจากหัวใจวาย
  • ลดการกระตุ้น angiotensin II ทำให้ลดความดันโลหิค
  • ขยายหลอดเลือดที่ไตทำให้ไตขับน้ำและเกลือแร่ซึ่งจะลดอาการบวม
  • ป้องกันโรคหัวใจวาย หัวใจขาดเลือด

ข้อบ่งชี้ในการใช้

ข้อห้ามใช้

กลไกการออกฤทธิ์(Mechanism of action)     

 ออกฤทธิ์โดยการปิดกั้นตัวรับสารAngiontensin II (Angiotensin II receptor)ทำให้สารAngiontensin II ไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ ผลก็คือทำให้เส้นเลือดขยายตัว ความดันโลหิตลดลง

ขนาดยาที่ใช้

รูปแบบยา

ขนาดยาที่ใช้/ครั้ง

ความถี่ในการให้ยา

Candesartan

4-32 มิลลิกรัม

วันละ 1 ครั้ง

Irbesartan

150-300 มิลลิกรัม

วันละ 1 ครั้ง

Losartan

25-100 มิลลิกรัม

วันละ 1 ครั้ง

Telmisartan

20-80 มิลลิกรัม

วันละ 1 ครั้ง

Valsartan

80-320 มิลลิกรัม

วันละ 1ครั้ง(ในรายหัวใจล้มเหลว แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง แต่ไม่เกิน 320 มิลลิกรัม/วัน

อาการข้างเคียง(Adverse drug reactions)

ผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้

การใช้กลุ่มนี้ร่วมกับยาชนิดอื่น

ยาลดความดันโลหิตกลุ่ม ARBs สามารถใช้กับยาชนิดอื่นได้ค่อนข้างปลอดภัย

   

 


fb google