ยาต้านการเกิดลิ่มเลือด Anticoagulants

ยาต้านการแข็งตัวของเลือดเป็นยาที่ป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวเร็วหรือได้ผลเท่าปกติ ยาต้านการแข็งตัวของเลือดทำให้เลือดไม่จับตัวเป็นก้อนง่าย ๆ ในขณะที่คุณทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด

ยาต้านการแข็งตัวของเลือดใช้เพื่อ

 1. รักษาและป้องกันลิ่มเลือดที่อาจเกิดขึ้นในหลอดเลือดของคุณ ลิ่มเลือดสามารถอุดตันหลอดเลือด (หลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดดำ) หลอดเลือดแดงที่อุดตันทำให้เลือดและออกซิเจนไม่สามารถไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย (เช่น ไปที่หัวใจ สมอง หรือปอด) เนื้อเยื่อที่มาจากหลอดเลือดแดงที่อุดตันจะเสียหายหรือตาย และส่งผลให้เกิดปัญหาร้ายแรง เช่น โรคหลอดเลือดสมองหรือหัวใจวาย ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำขนาดใหญ่ เช่น ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำที่ขา - ภาวะหลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตัน (DVT) อาจนำไปสู่ปัญหาร้ายแรงได้ ตัวอย่างเช่น อาจทำให้เกิดลิ่มเลือดที่เดินทางจากหลอดเลือดดำที่ขาไปยังปอด (ภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด)
 2. ยาต้านการแข็งตัวของเลือดถูกใช้เพื่อป้องกันลิ่มเลือดเช่นกัน ภาวะที่พบบ่อยที่สุดคือภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (AF)

บุคคลใดก็ตามที่มีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะขณะรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดควรไปโรงพยาบาลทันทีเพื่อรับ CT scan ซึ่งควรทำภายในแปดชั่วโมงหลังจากได้รับบาดเจ็บ แม้ว่าจะไม่มีปัญหาอื่นก็ตามในบทความนี้

เลือดจับตัวเป็นก้อนได้อย่างไรและทำไม

ยาต้านการแข็งตัวของเลือดทำงานอย่างไร?

ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดเมื่อใด

ผลข้างเคียงที่เป็นไปได้คืออะไร?

จะทำอย่างไรถ้าฉันมีเลือดออกขณะรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันมีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะขณะรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด

ฉันควรระวังอะไรอีกบ้างเมื่อใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด

ใครบ้างที่ไม่สามารถรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดได้?

เลือดจับตัวเป็นก้อนได้อย่างไรและทำไม?

ภายในไม่กี่วินาทีหลังจากตัดเส้นเลือด เนื้อเยื่อที่เสียหายจะทำให้เซลล์เล็กๆ ในเลือด (เกล็ดเลือด) เหนียวและจับตัวเป็นก้อนรอบๆ แผล เกล็ดเลือดที่กระตุ้นการทำงานและเนื้อเยื่อที่เสียหายจะปล่อยสารเคมีที่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีและโปรตีนอื่นๆ ในเลือด เรียกว่า ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด มี 13 ปัจจัยที่ทราบการแข็งตัวซึ่งเรียกตามเลขโรมัน - ปัจจัย I ถึงปัจจัย XIII ปฏิกิริยาทางเคมีที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการแข็งตัวเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วถัดจากการตัด

ขั้นตอนสุดท้ายของปฏิกิริยาทางเคมีคือการเปลี่ยนแฟกเตอร์ I (เรียกอีกอย่างว่าไฟบริโนเจน - โปรตีนที่ละลายน้ำได้) ให้เป็นโปรตีนแข็งเส้นบาง ๆ ที่เรียกว่าไฟบริน เส้นของไฟบรินก่อตัวเป็นตาข่ายและดักจับเซลล์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือดซึ่งก่อตัวเป็นก้อนแข็ง

หากลิ่มเลือดก่อตัวขึ้นภายในหลอดเลือดอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงได้ ดังนั้นจึงมีสารเคมีในเลือดที่ป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดและสารเคมีที่ละลายลิ่มเลือด มีความสมดุลระหว่างการก่อตัวและป้องกันการจับตัวเป็นก้อน โดยปกติแล้ว เว้นแต่หลอดเลือดจะเสียหายหรือถูกตัดออก ความสมดุลจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดภายในหลอดเลือด อย่างไรก็ตาม บางครั้งก้อนเลือดก่อตัวขึ้นภายในหลอดเลือดที่ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือถูกตัดออก

ยาต้านการแข็งตัวของเลือดทำงานอย่างไร?

สารต้านการแข็งตัวของเลือดรบกวนสารเคมีที่จำเป็นในการทำให้เกิดลิ่มเลือดหรือปัจจัยการแข็งตัวของเลือด มีอยู่สองกลุ่ม

 1. Warfarin คือ ยา vitamin K dependent coagulation factors antagonist เป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่ใช้มานาน แต่มีข้อเสียคือ ไม่มีฤทธิ์คงตัวอาจต้องปรับขนาดยาเป็นประจำ ต้องเจาะเลือดเพื่อตรวจประสิทธิภาพของยาเป็นประจำ มีการรบกวนผลของยาจากอาหารที่รับประทาน และมีปฏิกริยากับยาอื่นๆมาก วิตามินเคจะเป็นวิตามินที่ช่วยสร้างปัจจัยทำให้เลือดเกิดลิ่มเลือด Warfarin, acenocoumarol และ phenindione ขัดขวางผลกระทบของวิตามินเคซึ่งจำเป็นต่อการสร้างปัจจัยการแข็งตัวของเลือด ยาที่ปิดกั้นวิตามินเคช่วยป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดได้ง่ายโดยเพิ่มเวลาที่ใช้ในการสร้างไฟบริน โดยปกติจะใช้เวลาสองหรือสามวันเพื่อให้ยาเหล่านี้ทำงานได้อย่างเต็มที่
 2. NOACs (New oral anticoagulants) ป้จจุบันมียาต้านการแข็งตัวของเลือด ชนิดรับประทานที่มีการศึกษาวิจัยขึ้นใหม่สองกลุ่มใหญ่คือ กลุ่ม Direct thrombin inhibitor ได้แก่ Dabigatran (Pradaxa) อีกกลุ่มหนึ่งคือ Factor Xa inhibitors ได้แก่  Rivaroxaban (Xarelto) Apixaban (Eliquis) Endoxaban (Savaysa) ยาใหม่ทั้งสองกลุ่มนี้มีข้อดีกว่า Warfarin คือ ลดผลข้างเคียงที่ทำให้เลือดออกในสมอง ออกฤทธิ์เร็วเมื่อเริ่มทานยาและหมดฤทธิ์เร็วเมื่อหยุดยา มีฤทธิ์คงตัวไม่ต้องปรับขนาดยา ไม่ต้องเจาะเลือดเพื่อตรวจประสิทธิภาพของยา ไม่มีการรบกวนผลของยาจากอาหารที่รับประทาน และมีปฏิกริยากับยาอื่นน้อยกว่า Warfarin ข้อเสียคือเป็นยาใหม่ ยามีราคาแพง ใช้ยากในผู้ป่วยที่หน้าที่ไตบกพร่อง และยังไม่มียาแก้ฤทธิ์หากเกิดภาวะเลือดออกมากกระทันหัน ยาทั้งสี่ชนิดทำงานได้อย่างรวดเร็ว - ภายในสองถึงสี่ชั่วโมง
การเปรียบเทียบยา NOACs กับ warfarin
  Warfarin Dabigatran (Pradaxa) Rivaroxaban (Xarelto) Apixaban (Eliquis) Endoxaban (Savaysa)
ตรวจวัดประสิทธิภาพยา * จำเป็น (Check INR) **ไม่จำเป็น **ไม่จำเป็น **ไม่จำเป็น **ไม่จำเป็น
ระยะเวลาที่ร่างกายใช้ในการขจัด ปริมาณยาออกครึ่งหนึ่ง (ชั่วโมง) 20-60 12-17 5-13 9-15 10-14
ให้ยา วันละครั้ง วันละสองเวลา วันละครั้ง วันละสองเวลา วันละครั้ง
ยาต้านพิษ Yes No No No No
การรบกวนผลของยา จากอาหารหรือยาชนิดอื่น ++++ + + + +
ราคา + ++++ ++++ ++++ ++++

* ต้องตรวจวัดประสิทธิภาพยา (ไม่สะดวก  เพิ่มค่าใช้จ่าย  เสียเวลา)

** ไม่ต้องตรวจวัดประสิทธิภาพยา (เนื่องจากไม่ทราบว่าผู้ป่วยทานยาถูกต้องหรือเปล่า) 

 

ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดเมื่อใด

จะมีการให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดหากคุณมีลิ่มเลือด ซึ่งสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือภาวะหลอดเลือดดำอุดตันที่เท้า (DVT) และ/หรือลิ่มเลือดที่ปอด ซึ่งเรียกว่าภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด (PE) ในกรณีเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ก้อนใหญ่ขึ้น เหตุผลอื่นที่ใช้คือถ้าคุณมีความเสี่ยงที่จะมีลิ่มเลือด (การป้องกัน) ตัวอย่างของผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือด ได้แก่

 • หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ (ภาวะ atrial fibrillation) การมี AF เป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดในการรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด
 • ใส่ลิ้นเทียม
 • การติดเชื้อภายในหัวใจ (endocarditis)
 • ลิ้นหัวใจเปิดไม่เต็มที่ (mitral stenosis)
 • ความผิดปกติของเลือดบางอย่างที่ส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือด (thrombophilia, antiphospholipid syndrome)

ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกหรือข้อเข่า

สถาบันแห่งชาติเพื่อการดูแลสุขภาพและความเป็นเลิศ (NICE) เปลี่ยนคำแนะนำในปี 2564 เพื่อแนะนำให้ผู้ที่มี AF ควรได้รับ DOAC แทน warfarin เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง หากคุณกำลังรับประทานยา warfarin เนื่องจากคุณมีภาวะ AF แพทย์ของคุณอาจหารือว่าคุณต้องการเปลี่ยนเป็น DOAC ในการนัดหมายครั้งต่อไปหรือไม่

หมายเหตุบรรณาธิการ

ดร. ซาราห์ จาร์วิส 10 สิงหาคม 2564

การอัปเดตที่ดีเกี่ยวกับ DOAC สำหรับภาวะหัวใจห้องบน NICE ได้อัปเดตคำแนะนำสำหรับ DOAC ส่วนบุคคลทั้งหมดสำหรับผู้ที่มี AF สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับคำแนะนำ AF ที่ปรับปรุงแล้วข้างต้น และคำแนะนำที่ว่าผู้ที่มี AF ควรได้รับ DOAC มากกว่า warfarin

คำแนะนำนี้เตือนแพทย์ของคุณถึงความสำคัญของการอธิบายข้อดีและข้อเสียทั้งหมดของ DOAC ที่แตกต่างกัน ซึ่งทำงานแตกต่างกันเล็กน้อย แพทย์ของคุณควรอธิบายถึงความเสี่ยงและประโยชน์ทั้งหมดของการเปลี่ยนจาก warfarin เป็น DOAC หากคุณกำลังใช้ยา warfarin อยู่

ผลข้างเคียงที่เป็นไปได้คืออะไร?

มีผลข้างเคียงที่เป็นไปได้หลายอย่างจากยาต้านการแข็งตัวของเลือด และไม่สามารถระบุรายการทั้งหมดไว้ที่นี่ อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงที่สำคัญของยาต้านการแข็งตัวของเลือดทั้งหมดคือ

 • เลือดออก ผู้ที่รับประทาน warfarin, acenocoumarol และ phenindione จำเป็นต้องได้รับการตรวจเลือดเป็นประจำเพื่อวัดความเร็วของการแข็งตัวของเลือด ดูใบปลิวที่มาพร้อมกับแบรนด์เฉพาะของคุณสำหรับรายการผลข้างเคียงและข้อควรระวังทั้งหมดที่เป็นไปได้
 • บางครั้งยาเหล่านี้ทำปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ ที่คุณอาจใช้ ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพทย์ของคุณรู้จักยาอื่น ๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่ รวมถึงยาที่คุณซื้อแทนที่จะสั่งจ่าย

จะทำอย่างไรถ้าฉันมีเลือดออกขณะรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด

ข้อบ่งชี้อย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าคุณอาจรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดมากเกินไปก็คือ คุณอาจมีเลือดออกหรือมีรอยฟกช้ำได้ง่าย นอกจากนี้ ถ้าคุณมีเลือดออก เลือดออกอาจไม่หยุดเร็วเหมือนปกติ หากมีอาการเลือดออกข้างเคียงอย่างร้ายแรงต่อไปนี้เกิดขึ้นในขณะที่คุณรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด คุณควรไปพบแพทย์โดยด่วนและตรวจเลือด:

 • ถ่ายเป็นเลือดในปัสสาวะหรืออุจจาระ (อุจจาระ) หมายเหตุ: เลือดในอุจจาระอาจเป็นสีแดงสด แต่ถ้าคุณมีเลือดออกจากกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็ก อุจจาระของคุณอาจเปลี่ยนเป็นสีดำหรือสีพลัม สิ่งนี้เรียกว่าเมลาเอนา คุณควรไปพบแพทย์โดยด่วนหากคุณมีเมลาน่า
 • เลือดออกมากในช่วงที่มีประจำเดือนหรือมีเลือดออกทางช่องคลอดอย่างหนัก (ในผู้หญิง)
 • จ้ำเลือดรุนแรง
 • เลือดกำเดาไหลเป็นเวลานาน (นานกว่า 10 นาที)
 • อาเจียนมีเลือดออก
 • ไอเป็นเลือด.
 • หากคุณได้รับบาดแผลหรือมีเลือดออกอื่นๆ คุณควรขอความช่วยเหลือจากแพทย์โดยเร็วที่สุดหากเลือดไม่หยุดไหลอย่างรวดเร็วอย่างที่คุณคาดไว้

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันมีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะขณะรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด

บางคนที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ สำหรับการบาดเจ็บที่สมองมีความเสี่ยงที่จะมีเลือดออกหลังจากได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะมากขึ้น หากพวกเขารับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด แนะนำว่าผู้ที่รับการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือดควรได้รับการสแกนศีรษะด้วย CT ภายในแปดชั่วโมงหลังจากได้รับบาดเจ็บ ดังนั้น หากคุณได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ และกำลังรับการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด คุณควรไปที่ห้องฉุกเฉินและแจ้งให้แพทย์ทราบถึงยาที่คุณกำลังใช้

ฉันควรระวังอะไรอีกบ้างเมื่อใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด

สิ่งสำคัญอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาคือ:

 • หากคุณได้รับการรักษาทางการแพทย์ใดๆ คุณควรแจ้งให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลคุณทราบเสมอว่าคุณกำลังรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด สิ่งสำคัญคือพวกเขารู้ว่าคุณอาจใช้เวลานานกว่านั้นในการหยุดเลือด
 • หากคุณรับประทานยาวาร์ฟาริน คุณควรพกคู่มือการรักษายาต้านการแข็งตัวของเลือด ในกรณีฉุกเฉินและแพทย์จำเป็นต้องทราบว่าคุณรับประทานยาวาร์ฟารินและขนาดยาเท่าใด
 • หากคุณได้รับการผ่าตัดหรือการทดสอบที่มีการเจาะ คุณอาจต้องหยุดใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชั่วคราว
 • บอกทันตแพทย์ของคุณว่าคุณใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด งานทันตกรรมส่วนใหญ่ไม่มีความเสี่ยงต่อการตกเลือดที่ไม่สามารถควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับการถอนฟันและการผ่าตัด คุณอาจต้องหยุดใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชั่วคราว
 • คุณควรจำกัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่คุณดื่มไม่เกินหนึ่งหรือสองหน่วยต่อวันและอย่าดื่มมากเกินไป
 • ตามหลักแล้ว พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดการเสียดสี รอยฟกช้ำ หรือบาดแผล (เช่น การสัมผัสกีฬา) แม้แต่การทำสวน การเย็บผ้า ฯลฯ ก็สามารถทำให้คุณเสี่ยงต่อการถูกบาดได้ ระมัดระวังและสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือทำสวนที่เหมาะสมเมื่อทำสวน
 • ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อแปรงฟันหรือโกนหนวด เพื่อหลีกเลี่ยงบาดแผลและเลือดออกตามไรฟัน พิจารณาใช้แปรงสีฟันขนนุ่มและมีดโกนไฟฟ้า
 • พยายามหลีกเลี่ยงแมลงสัตว์กัดต่อย ใช้ยาขับไล่เมื่อคุณสัมผัสกับแมลง

ใครบ้างที่ไม่สามารถรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดได้?

คุณไม่สามารถใช้ยาเม็ดต้านการแข็งตัวของเลือดได้หากคุณ:

 • กำลังตั้งครรภ์ (หากคุณกำลังตั้งครรภ์และต้องการยาต้านการแข็งตัวของเลือด คุณอาจได้รับการรักษาด้วยการฉีดยาที่เรียกว่าเฮปาริน)
 • มีแผลในกระเพาะอาหาร
 • มีเลือดออกในสมอง
 • ใช้ยาบางชนิดที่อาจรบกวนการแข็งตัวของเลือดของคุณ (ยาเหล่านี้แตกต่างกันไปตามยาต้านการแข็งตัวของเลือด - แพทย์หรือเภสัชกรของคุณสามารถแนะนำได้)
 • มีเลือดออกมากและไม่ได้รับการรักษา
 • กำลังจะเข้ารับการผ่าตัดโดยที่คุณอาจเสี่ยงต่อการตกเลือดครั้งใหญ่
 • มีความดันโลหิตสูงมาก
 • มีการทำงานของไตลดลงอย่างรุนแรง - ระดับของการทำงานของไตที่ลดลง ซึ่งคุณไม่สามารถรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดได้นั้นแตกต่างกันไปตามยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่แตกต่างกัน

ทบทวนวันที่ 18/2/2566

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน