หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ยาขยายหลอดเลือดหัวใจ

ยาขยายหลอดเลือดหัวใจจะขยายหลอดเลือดหัวใจทำให้เลือดไหลในหลอดเลือดได้ดี และทำให้หัวใจทำงานได้ดีขึ้น ยานี้ใช้รักษาอาการเจ็บหน้าอกเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ยาที่ออกฤทธิ์นานจะใช้ป้องกันการเจ็บหน้าอก ยาในกลุ่มนี้ไม่สามารถรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด

ข้อบ่งชี้ของการใช้ยากลุ่มนี้

คำเตือน

ยาในกลุ่มนี้ได้แก่

 

   


fb google