ยาขยายหลอดเลือดหัวใจ

ยาขยายหลอดเลือดหัวใจจะขยายหลอดเลือดหัวใจทำให้เลือดไหลในหลอดเลือดได้ดี และทำให้หัวใจทำงานได้ดีขึ้น ยานี้ใช้รักษาอาการเจ็บหน้าอกเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ยาที่ออกฤทธิ์นานจะใช้ป้องกันการเจ็บหน้าอก ยาในกลุ่มนี้ไม่สามารถรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด

ข้อบ่งชี้ของการใช้ยากลุ่มนี้

คำเตือน

  • สำหรับท่านที่รับประทานยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เช่น Riociguat viagra (Sildenafil )Tadalafil Vardenafil จะทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำ แก้ไขโดยการนอนให้ยกเท้าสูงและรีบนำส่งโรงพยาบาล
  • ความดันโลหิตต่ำมักจะเกิดในท่ายืน หรือกำลังเปลี่ยนจากท่านอนไปยืน แม้ว่าจะได้ปริมาณยาในขนาดน้อย ดังนั้นผู้ที่ได้รับยานี้ในครั้งแรกเมื่อจะเปลี่ยนจากท่านอนไปท่ายืนต้องกระทำอย่างช้าๆ ให้นั่งข้างเตียงและห้อยเท้าลงสักครู่แล้วจึงยืน อาการความดันต่ำจะเกิดได้บ่อยในผู้ที่ขาดน้ำ เช่น อาเจียน ท้องร่วง หรือผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำอยู่เก่า
  • เนื่องจากยา isosorbide จะทำให้ปวดศีรษซึ่งขึ้นกับปริมาณยาที่ได้รับ ท่านที่รับประทานยานี้ไม่ควรจะหยุดยาเองเนื่องจากฤทธิ์ในการป้องกันการเกิดอาการเจ็บหน้าอกจะน้อยลง
  • สำหรับผู้ที่รับประทานยานี้เป็นครั้งแรก หรือมีการขาดน้ำเมื่อจะเปลี่ยนท่าจากนอนเป็นยืนต้องระวังอาการหน้ามืดเป็นลม
  • หากท่านรับประทานยาที่ขยายหลอดเลือด หรือดื่มสุราอาการความดันโลหิตต่ำจะมีโอกาศเกิดได้ง่าย
  • อย่าหยุดยา isosorbide ทันทีเพราะอาจจะทำให้อาการเจ็บหน้าอกกำเริบ

ยาในกลุ่มนี้ได้แก่