ยาขยายหลอดเลือดหัวใจ Nitroglycerine

ยาขยายหลอดเลือด Nitroglycerine เป็นยาที่ขยายหลอดเลือดทำให้เลือดไหลผ่านหลอดเลือดได้ดี และทำให้หัวใจบีบตัวได้ดีขึ้น

ข้อบ่งชี้้รักษาโรค

 • ความดันโลหิตสูง
 • ภาวะหัวใจวาย
 • ไนโตรกลีเซอจะใช้สำหรับการบรรเทาอาการเจ็บหน้าอก(angina pectoris)เฉียบพลันเนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

วิธีการใช้ยา

 • ให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่ง
 • สำหรับยาอมใต้ลิ้นให้วางยาไว้ใต้ลิ้น หรือซอกระหว่างเหงือกและกระพุ้งแก้ม และให้ยาละลายไปเอง ไม่ต้องเคี้ยว หรือกลืน
 • เมื่อยาละลายจะรู้สึกชาๆร้อน
 • เมื่อจะลุกขึ้นยืนให้ระวังอาการหน้ามืดเป็นลม
 • เมื่ออมยาไปครั้งแรกแล้ว 5 นาทีหากอาการไม่ดีให้ซ้ำได้อีก หลังจากนั้นอีก5นาทีหากอาการไม่ดีก็สามารถซ้ำ้ได้อีก เมื่อได้ยาครบสามเม็ดแล้วหากยังเจ็บหน้าอกก็ปรึกษาแพทย์ที่ดูแลท่านหรือเข้าโรคพยาบาลโดยด่วน
 • การใช้ยานี้ใช้เท่าที่จำเป็น หากใช้ยาปริมาณมากเกินไปจะไม่ได้ผลเนื่องจากจะเกิดการดื้อยา หากอาการเจ็บหน้าอกไม่หาย หรือเป็นมากขึ้น นานขึ้นหรือเจ็บขณะพักให้ปรึกษาแพทย์ที่ดูแลท่าน

สำหรับผู้ที่มีอาการเจ็บหน้าอกก่อนออกกำลังอาจจะอมยาก่อนออกกำลังกาย 5 นาทีเพื่อป้องกันอาการเจ็บหน้าอก

ก่อนใช้ยา Nitroglycerine

 • แจ้งแพทย์หรือเภสัชหากท่านเคยแพ้ยาดังกล่าว
 • แจ้งแพทย์หากท่านกำลังรับประทานยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเช่นยา riociguat,avanafil ,sildenafil ,tadalafil ,vardenafil เพราะอาจจะทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำซึ่งอันตราย
 • แจ้งแพทย์และเภสัชถึงยาที่ท่านรับประทานอยู่ ทั้งยาที่ท่านซื้อรับประทานเอง สมุนไพร
 • หากท่านรับประทานยาเหล่านี้ amitriptyline, amoxapine, clomipramine , desipramine, doxepin , imipramine , nortriptyline , protriptyline, trimipramine; ipratropium; หรือยาที่รักาาลำไส้แปรปรวน ยาแก้เมารถ ยารักาาทางเดินปัสสาวะ ยาเหล่านี้อาจจะทำให้การดูดซึมยาลดลง อาจจะต้องเคี้ยวหมากฝรั่งก่อนอมยา
 • แจ้งแพทย์หากท่านเคยเกิดโรคโลหิตจาง หรือภาวะที่มีความดันในสมองเพิ่มขึ้น แพทย์จะไม่แนะนำให้ใช้ยานี้
 • หากท่านคิดว่ามีปริมาณสารน้ำในร่างกายน้อย(เนื่องจากไม่ดื่ม หรืออาเจียน หรือถ่ายเหลว) หรือมีภาวะหัวใจวาย ความดันโลหิตต่ำ หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนา ปวดศีรษะไมเกรน โรคตับ ต้อหิน
 • หากท่านใช้ยานี้ และต้องทำฟันให้แจ้งทันตแพทย์ว่าท่านใช้ยาชนิดนี้อยู่
 • แจ้งแพทย์หากท่านวางแผนจะตั้งครรภ์ หรือตั้งครรภ์ หรือกำลังเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • การดื่มสุราจะทำให้ผลข้างเคียงของยาเพิ่มขึ้น ควรจะหลีกเลี่ยงสุราระหว่างการใช้ยานี้
 • ขณะใช้ยานี้อาจจะมีอาการหน้ามืดขณะเปลี่ยนท่านอนเป็นยืน จากนอนให้นั่งก่อนโดยห้อยเท้าบนพื้นสักครู่ แล้วจึงยืน
 • ขณะรับประทานยสนี้อาจจะมีอาการปวดศีรษะ

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและแจ้งแพทย์ทันที

 • ตามัว
 • ปากแห้ง
 • แน่หน้าอกเพิ่มขึ้น
 • มีผื่น ตุ่มพอง ผิวหนังลอก
 • ลมพิษ
 • คัน
 • หายใจหรือกลืนลำบาก
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • เหงื่อออก
 • ผิวซีด

อาการที่เตือนว่าได้รับยามากเกินไป

 • ปวดศีรษะ
 • สับสน
 • ไข้
 • มึนงง
 • หัวใจเต้นแรง หรือช้า
 • อาเจียน
 • อุจาระเป็นเลือด
 • หน้ามืดเป็นลม
 • หายใจเหนื่อย
 • เหงื่อออก
 • ร้อนตามผิวหนัง
 • ผิวหนังเย็นและเหงื่อออก
 • หมดสติ

ข้อห้ามใช้ยา Nitroglycerine

 • เคยแพ้ยา Nitroglycerine
 • เคยมีโรคหลอดเลือดสมอง หรือเลือดออกในสมอง หรือเยื่อหุ้มหัวใจหนา หรือมีปัญหาเรื่องการไหลเวียนของเลือดกลับหัวใจ
 • มีภาวะโลหิตจางอย่างมาก
 • กำลังรับประทานยา avanafil, riocituat, sildenafil, tadalafil, or vardenafil

ข้อระวังในการใช้ยา Nitroglycerine ร่วมกับยาชนิดอื่น

 • หากใช้ร่วมกับยากลุ่ม calcium channel blockers อาจจะทำให้ความดันโลหิตต่ำเมื่อเปลี่ยนท่า
 • การดื่มสุราร่วมกับยา Nitroglycerine อาจจะทำให้ความดันโลหิตต่ำ
 • การให้ แอสไพรินอาจจะทำให้การออกฤทธิ์ของ Nitroglycerine เพิ่มมากขึ้น
 • การใช้ยา Nitroglycerine ชนิดฉีดจะลดประสิทธิภาพของยา heparin
 • ยาในกลุ่ม Tricyclic antidepressants (เช่น amitriptyline, desipramine, doxepin,) อาจจะทำให้เกิดปากแห้งซึ่งทำให้ยาที่อมใต้ลิ้นไม่ละลาย
 • การใช้ยา Nitroglycerine จะเพิ่มระดับยา Ergotamine ซึ่งอาจจะเกิดโรคแทรกซ้อนจากยา Ergotamine
 • การใช้ยา Nitroglycerine ควรจะใช้ขนาดน้อยที่สุด การใช้ขนาดสูงๆอาจจะทำให้เกิดการดื้อยา และความดันโลหิตต่ำ
 • ยา Nitroglycerine อาจจะทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำ ควรจะระวังในผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำ หรือผู้ที่มีการขาดน้ำเช่นอาเจียน หรือท้องร่วง
 • ยา Nitroglycerine อาจจะทำให้อาการเจ็บหน้าอกเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนา  hypertrophic cardiomyopathy
 • หากเกิดอาการปากแห้ง ตามัวไม่ควรที่จะให้ยา Nitroglycerine เพิ่มเนื่องจากยาจะเกินขนาด

ยาในกลุ่มนี้ได้แก่