jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

ยาขยายหลอดเลือดหัวใจ Isosorbide mononitrate

ยา Isosorbide mononitrate เป็นยาที่ใช้ป้องกันอาการเจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด Angina pectoris ยานี้ไม่เหมาะสำหรับรักษาอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลันเนื่องจากออกฤทธิ์ช้า

กลไกการออกฤทธิ์ของยาจะขยายหลอดเลือดทำให้เลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็ลดการทำงานของหัวใจทำให้ลดอาการเจ็บหน้าอก

ก่อนจะใช้ยาท่านจะต้องรู้ผลข้างเคียงที่อันตรายหากเกิดขึ้นจะต้องหยุดยาและไปโรงพยาบาลทันทีได้แก่อาการ แพ้ยาซึ่งจะมีอาการผื่นลมพิษ หายใจลำบาก บวมใบหน้า บวมริมฝีปาก ลิ้นและคอ

แพ้อยางรุนแรง

หากเกิดอาการต่อไปนี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

ก่อนใช้ยา Isosorbide dinitrate จะต้องแจ้งให้แพทย์เรื่องอะไรบ้าง

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

วิธีการใช้ยาขยายหลอดเลือดหัวใจ Isosorbide mononitrate

ผลข้างเคียงของยาขยายหลอดเลือดหัวใจ Isosorbide mononitrate

ผลข้างเคียงยาที่พบบ่อย และเป็นสาเหตุของการหยุดยาได้แก่อาการปวดศีรษะ มึนงง และอาการคลื่นไส้

การใช้ยา Isosorbide mononitrate ร่วมกับยาชนิดอื่น

คำเตือน

ความปลอดภัยในคนท้อง

สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท B

ยาในกลุ่มนี้ได้แก่