หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การเจาะเลือดตรวจ Creatinine


Creatinine เป็นของเสียที่เกิดจากกล้ามเนื้อ สาร Creatinine จะเกิดขึ้นทุกวัน และมีค่าคงที่ คือมีในปริมาณเท่าๆกันทุกวัน ในแต่ละคน ซึ่งสารนี้จะถูกขับออกจากร่างกายผ่านไต  แต่หากไตทำงานผิดปกติ หรือไตเสื่อมด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม การกำจัดสาร Creatinine จะลดลง สารนี้จะถูกกรองที่ไตและขับออกทางปัสสาวะ ดังนั้นหากค่านี้สูงก็หมายถึงการทำงานของไตลดลง


โรคไตเรื้อรัง

ความสำคัญของการเจาะเลือดตรวจ Creatinine

ไตมีหน้าที่ในการขับ Creatinine ออกจากร่างกายการที่ค่า Creatinine ขึ้นโดยที่ไม่มีความผิดปกติของกล้ามเนื้อก็หมายถึงเริ่มมีปัญหาการทำงานของไต หากไตเสื่อม นำไปสู่อาการโรคแทรกซ้อนของโรคไตวายได้แก่ โรคโลหิตจาง กระดูกผุ ปริมาณของเสียสะสมในร่างกาย  ดังนั้นการตรวจ creatinine เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีในการคัดกรอง วินิจฉัย ประเมินการรักษา และติดตามการรักษาภาวะโรคไตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการเกิดไตเสื่อมต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สามารถนำไปสู่โรคไตเรื้อรังได้หากรักษาไม่เหมาะสม หรือผู้ที่ได้รับยาบางชนิด จึงจำเป็นต้องตรวจหาสาเหตุของโรคและการประเมินการทำงานของไต

การเตรียมตัวก่อนเจาะเลือดตรวจการทำงานของไต

ยาบางชนิดอาจจะมีผลต่อค่า Creatinine แพทย์อาจจะแนะนำให้หยุดยาดังกล่าวชั่วคราว ยาดังกล่าวได้แก่(ก่อนหยุดยาต้องปรึกษาแพทย์)ค่าปกติของ Creatinine

ผู้หญิงจะมีค่า Creatinine น้อยกว่าผู้ชายเนื่องจากกล้ามเนื้อน้อยกว่าผู้ชาย

ควรจะตรวจ Creatinine บ่อยแค่ไหน

ขึ้นกับแพทย์พิจารณาว่าต้องติดตามการทำงานของไตบ่อยแค่ไหน

สาเหตุค่า Creatinine สูงกว่าปกติ

หากผลตรวจเลือดของท่านมีค่า Creatinine สูงกว่าปกติ และคำนวนอัตราการกรองน้อยกว่า90แสดงว่าท่านเป็นโรคไตเรื้อรัง

สาเหตุค่า Creatinine น้อยกว่าปกติ

โรคไตเรื้อรัง ระยะของโรคไตเรื้อรัง ข้อควรปฏิบัติของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังอาหารที่ต้องระวังสำหรับผู้ป่วยโรคไต

อัตรากรองของไต | Creatinin | BUN | การตรวจปัสสาวะ | การตรวจหาโปรตีนในปัสสาวะ | การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | การตรวจไขมันในเลือด | การตรวจเกลือแร่ | แคลเซี่ยม

ทบทวนวันที่ 23/1/2566

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน