jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

ครรภ์เป็นพิษ Preeclamsia

ครรภ์เป็นพิษคืออะไร

ครรภ์เป็นพิษเป็นภาวะที่ผิดปกติระหว่างการตั้งครรภ์จนกระทั่งหลังคลอด ซึ่งส่งผลต่อคุณแม่ และทารกในครรภ์ ภาวะนี้พบได้ประมาณร้อยละ 5-8 ของการตั้งครรภ์ หากเกิดครรภ์เป็นพิษจะเกิดความดันโลหิตสูง หลังเท้าบวม ตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ อาการมีทั้งเป็นน้อยจนกระทั่งในรายรุนแรงทำให้เกิดปัญหากับแม่ ซึ่งอาจจะเสียชีวิตได้ ภาวะนี้มักจะเกิดหลังการตั้งครรภ์ตั้งแต่ 20 สัปดาห์ถึง 6 สัปดาห์หลังคลอด การฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอจะทำให้ทราบโรคนี้ตั้งแต่เริ่มเป็น


ครรภ์เป็นพิษ

ครรภ์เป็นพิษเกิดได้อย่างไร

ยังไม่ทราบสาเหตุแต่พบว่ามักเกิดในคนที่ตั้งท้องแรก โดยเฉพาะผู้ที่ตั้งครรภ์แผด หรือมีโรคอยู่เช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง โรคไตโรคเบาหวาน

สาเหตุของครรภ์เป็นพิษ

สาเหตุที่แท้จริงยังไม่มีใครทราบ เท่าที่มีหลักฐานเชื่อว่าเกิดจากรกมีการสร้างโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อเข้าสู่กระแสเลือดของแม่จะทำให้เกิดความดันโลหิตสูง และเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ

สาเหตุครรภ์เป็นพิษ

อาการของครรภ์เป็นพิษ

ในรายที่เป็นไม่มากอาจจะไม่มีอาการแพทย์จะให้การวินิจฉัยเมื่อตรวจพบว่า

อาการของครรภ์เป็นพิษมีอะไรบ้าง

อาการครรภ์เป็นพิษ

ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดครรภ์เป็นพิษ

ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดครรภ์เป็นพิษได้แก่

ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดครรภ์เป็นพิษ

การวินิจฉัยโรคครรภ์เป็นพิษ

การวินิจฉัยไม่ยากเพียงแค่พบ

เมื่อวินิจฉัยได้จะต้องมีการตรวจพิเศษเพื่อติดตามโรคอ่านการวินิจฉัยโรคครรภ์เป็นพิษ

การรักษา

อาการอะไรบ้างที่ต้องรีบไปพบแพทย์

การรักษาโรคครรภ์เป็นพิษ

โรคแทรกซ้อนของครรภ์เป็นพิษ

ครรภ์เป็นพิษมีภาวะแทรกซ้อนทั้งมารดาและทารก ทางด้านมารดาอาจจะทำให้เกิด เสียชีวิต มักเกิดจากมีเลือดออกในสมองจากหลอดเลือดในสมองแตก เกิดอาการชัก ตาบอด อาจเป็นชั่วคราว ด้านทารกอาจจะเกิด มีภาวะทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ มีภาวะน้ำคร่ำน้อย ส่งผลให้ทารกถูกกดเบียดทับจากน้ำหนักมารดา ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตผิดปกติได้ มีการคลอดก่อนกำหนด

โรคแทรกซ้อนครรภ์เป็นพิษ

การป้องกันความดันโลหิตสูงในคนตั้งครรภ์

่เมื่อเริ่มตั้งครรภ์ หรือเมื่อเตรียมตั้งครรภ์ สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษได้โดยมีวิธีการดังน

ครรภ์เป็นพิษแบ่งออกเป็นกี่ชนิด? อะไรบ้าง?

ครรภ์เป็นพิษแบ่งตามความรุนแรงเป็น 2 ชนิด คือ

สาเหตุ อาการ การวินิจฉัย ผู้ที่เสี่ยง การรักษา โรคแทรกซ้อน ครรภ์เป้นพิษ

Google
 

เพิ่มเพื่อน