โรคแทรกซ้อนของครรภ์เป็นพิษ

ภาวะแทรกซ้อน/ผลข้างเคียงที่อาจเกิดได้จากครรภ์เป็นพิษ คือ

 1. ภาวะแทรกซ้อนต่อมารดา

 • เกิดโรคแทรกซ้อนที่เรียกว่า HELLP syndrome ซึ่งจะมีเม็ดเลือดแดงแตก ค่าเอ็นไซม์ของตับสูง และเกล็ดเลือดต่ำ ภาวะนี้จะอันตรายทั้งแม่และทารก อาการของภาวะนี้คือ คลื่นไส้อาเจียน ปวดศีรษะ ปวดชายโครงขวา ที่สำคัญโรคนี้จะเกิดก่อนมีอาการของครรภ์เป็นพิษ
 • เสียชีวิต มักเกิดจากมีเลือดออกในสมอง
 • เกิดอาการชัก
 • ตาบอด อาจเป็นชั่วคราว หรือถาวร
 • มีภาวะหัวใจวายน้ำท่วมปอด
 • มีเลือดออกในอวัยวะต่างๆ จากภาวะเกล็ดเลือดต่ำ
 • ผู้ที่เป็นครรภ์เป็นพิษจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น
 1. ภาวะแทรกซ้อนต่อทารกในครรภ์

ภาวะแทรกซ้อนในทารกเกิดจากเลือดที่ไปเลี้ยงรกน้อยลง ทำให้อาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงทารกลดลงทำให้เกิด

 • มีภาวะทารกในครรภเจริญเติบโตช้า
 • มีภาวะน้ำคร่ำน้อย ส่งผลให้ทารกถูกกดเบียดทับจากน้ำหนักมารดา ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตผิดปกติได้
 • มีการคลอดก่อนกำหนด
 • มีภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด ทำให้ตกเลือดอย่างมากซึ่งจะต้องรีบไปโรงพยาบาล
 • ทารกเสียชีวิตในครรภ์
 • หัวใจทารกเต้นช้า จากการขาดออกซิเจน


สาเหตุ อาการ การวินิจฉัย ผู้ที่เสี่ยง การรักษา โรคแทรกซ้อน ครรภ์เป้นพิษ

Google
 

เพิ่มเพื่อน