เลือดออกในสมอง Cerebral Hemorrhage

 

เลือดออกในสมองเป็นอย่างไร

หมายถึงภาวะที่มีเลือดออกในสมองซึ่งอาจจะเกิดหลอดเลือดในสมอง หรือเกิดจากสาเหตุภายนอกเช่นอุบัติเหตุ อาการมักจะเป็นแบบทันทีทันใด ก้อนเลือดในสอมงจะกดหลอดเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอจนกระทั่งสมองขาดเลือด หากเป็นรุนแรงจะทำให้สมองตายและอันตรายถึงแก้ชีวิต

โครงสร้างของเยื่อหุ้มสมอง

เยื่อหุ้มสมอง meninges เป็นเยื่อที่หุ้มสมองและไขสันหลังไว้ในกระโหลกศีรษะ และไขสันหลังประกอบไปด้วย

 • ชั้นนอกสุดเรียก dura mater อยู่ติดกระโหลกศีรษะ
 • ชั้นกลางเรียก arachnoid mater.อยู่ระหว่งชั้น dura และชั้น pia ซึ่งเป็นชั้นที่ติดสมอง
 • ชั้นในสุดติดเนื้อสมองเรียก pia mater.

ชั้นต่างๆในสมองประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

ชั้นต่างๆในสมองประกอบไปด้วย

 1. ช่อง epidural space เป็นชั้นซึ่งอยู่ระหว่างกระโหลกศีรษะและชั้น Dura
 2. ช่อง subdural spaceเป็นชั้นที่อยู่ระหว่างชั้น Dura และชั้น Arachnoid
 3. ช่อง subarachnoid spaceเป็นช่องอยู่ระหว่าง arachnoid mater และ pia mater.

เยื่อหุ้มสมอง

เลือดออกในสมองมีด้วยกันหลายรูปแบบได้แก่

 • เลือดออกในเนื้อสมอง Intracerebral hemorrhages.เกิดจากการที่หลอดเลือดในสมองแตกและมีเลือดในเนื้อสมอง ความรุนแรงของโรคขึ้นกับปริมาณ และตำแหน่งของก้อนเลือด
 • เลือดออกในเยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง Subarachnoid hemorrhages. เป็นภาวะที่มีเลือดออกในเยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง อ่านที่นี่
 • เป็นภาวะที่มีเลือดออกระหว่างสมองและเยื่อหุ่มสมอง Subdural hemorrhages.อ่านที่นี่
 • Epidural hemorrhages เป็นภาวะที่มีเลือดออกระหว่างกระโหลกและเยื่อหุ้มสมอง

เยื่อหุ้มสมอง

ภาพแสดงชั้นของเยื่อหุ้มสมองและแสดงเลือดออกในชั้น sudural และ subarachnoid

สาเหตุของเลือดออกในสมอง

สาเหตุของเลือดออกในสมองที่พบบ่อยได้แก่

 • ความดันโลหิตสูง เพราะความดันสูงไม่มีอาการอะไร ผู้ป่วยที่มีเลือดออกในสมองส่วนหนึ่งไม่รู้ตัวว่าเป็นความดันโลหิตสูง
 • อุบัติเหตูที่ศีรษะ คนอายุน้อยกว่า 50 ปีเลือดออกในสมองมักจะเกิดจากอุบัติเหตุ
 • Arteriovenous malformation (AVM) เป็นผิดปรกติแต่กำเนิดหลอดเลือดดำฝองต่อกับหลอดเลือดแดงทำให้หลอดเลือดดำฝอยแตก
 • หลอดเลือดโป่งพอง Aneurysm ซึ่งอาจจะเกิดจากความดันโลหิตสูง หรือเป็นความพิการแต่กำเนิด
 • ความผิดปรกติของผนังหลอดเลือด Amyloid angiopathy
 • โรคเลือดเช่น โรค Hemophilia, sickle cell anemia
 • โรตตับซึ่งเลือดจะออกง่าย
 • เนื้องอกสมอง Brain tumors.
 • รับประทานยาต้านเลือดแข็ง

อาการของเลือดออกในสมองเป็นอย่างไร

อาการที่สำคัญได้แก่

 • อาการปวดศีรษะอย่างทันที และรุนแรงไม่เคยเป็นมาก่อน
 • มีอาการอ่อนแรงของแขนขาข่างหนึ่ง พูดไม่ชัด ไม่เข้าใจคำพูด
 • ทรงตัวไม่ดี เดินเซ
 • มีความผิดปรกติเกี่ยวกับการมองเห็น
 • คลื่นไส้อาเจียน
 • ชัก
 • ซึมหากเป็นมากจะหมดสติได้

การวินิจฉัยโรคเลือดออกในสมอง

การวินิจฉัยจะอาศัยประวัติการเจ็บป่วย ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ร่วมกับการอ่อนแรง ซึมลง ตรวจร่างกายอาจจะพบความดันโลหิตสูง ซึมลง และมีอาการอ่อนแรงครึ่งซีก การตรวจที่สำคัญได้แก่การทำ CT scans ของสมองหรือ MRI/MRA จะเห็นเลือดออกในสมอง

intracerebral haemorrhage

เยื่อหุ้มสมอง

Epidural hemorrage

เลือดออกในสมอง

เลือดออกในสมอง

intracerebral haemorrhage

เยื่อหุ้มสมอง

subdural haemorrhage

การตรวจชนิดอื่นที่จำเป็น

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจรังสีทรวงอก
 • การตรวจเลือดและปัสสาวะ น้ำตาล สารเคมีในเลือด
 • การเจาะน้ำไขสันหลังในผู้ป่วยที่สงสัย subarachnoid haemorrhage
 • ในบางรายจะต้องฉีดสีเส้นเลือดสมองเพื่อหาตำแหน่งเลือดออก

การรักษาโรคเลือดออกในสมอง

การรักษาเลือดออกในสมองขึ้นกับ ปริมาณเลือดที่ออก ตำแหน่งว่าผ่าได้หรือไม่ สภาพของผู้ป่วยว่าผ่าตัดได้หรือไม่

การผ่าตัด

 • จะทำเมื่อเลือดออกจากเส้นเลือดที่แตก และจะต้องไปเอาก้อนเลือดออกเพื่อลดความดันในสมอง
 • มีเลือดออกจากหลอดเลือดโป่งพอง aneurysm ผ่าตัดเพื่อไป clip หลอดเลือด

เมื่อมีเลือดออกในสมองเมื่อเลือดออกมากจนกดสมองแพทย์จะผ่าตัดโดยการเปิดกระโหลกศีรษะ craniotomy และผ่าเอาเลือดออกพร้อมกับผ่าตัดแก้ไขสาเหตุของเลือดออก หลังผ่าตัดผู้ป่วยมักจะต้องใช้เครื่องหายใจช่วยหายใจ

การป้องกันเลือดออกในสมอง

การป้องกันเลือดออกในสมองจะต้องแก้เรื่องปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นสาเหตุของการเกิดเลือดออกในสมอง

 • รักษาความดันโลหิตสูง
 • งดบุหรี่
 • หลีกเลี่ยงยาเสพติดเช่น โคเคน
 • ไม่ประมาทเวลาขับรถ พักอย่างเพียงพอ ไม่ดื่มสุราหรือยาเสพติดขณะขับรถ ใส่เข็มขัดนิรภัย
 • ขี่มอเตอร์ไซด์จะต้องใส่หมวกกันน็อค
 • หากใช้ยาต้านเกล็ดเลือดต้องรับประทานยาและหลีกเลี่ยงการซื้อยารับประทาน

เพิ่มเพื่อน