สมองขาดเลือด Ischemic stroke

 

โรคหรือภาวะสมองขาดเลือด (Stroke)

ภาวะสมองขาดเลือดมีสาเหตุจากการอุดตันของเส้นเลือด หรือมีลิ่มเลือดไปอุดหลอดเลือด ส่งผลให้ออกซิเจนและสารอาหารอื่นไม่สามารถขึ้นไปเลี้ยงสมองได้เพียงพอ หลังจากนั้นเซลล์สมองก็จะตายในเวลาเพียงสั้นๆ สมองขาดเลือดเพียงไม่กี่นาทีก็จะทำให้เซลล์สมองตาย โรคนี้จะทำให้เกิดอาการอัมพาตเฉียบพลัน ผู้ป่วยอาจสูญเสียความสามารถในการพูดและหรือการมองเห็น ลักษณะที่สำคัญของอาการสมองขาดเลือดได้แก่

  • โรคหลอดเลือดสมองมักจะเป็นโรคที่เกิดเฉียบพลันทันที
  • สาเหตุของโรคอาจจะเกิดจากหลอดเลือดตีบ หรือเกิดจากลิ่มเลือดไปอุดหลอดเลือด
  • อาการของโรคหลอดเลือดสมองตีบจะเกิดทันที
  • อาการส่วนใหญ่ได้แก่อาการอ่อนแรงของแขนและหรือขาข้างใดข้างหนึ่ง ผู้ป่วยมักจะมาด้วยหกล้มขณะยืน หรือเดิน หรือกำลังลุกจากเตียง บางคนมาด้วยเดินลำบาก ใช้แขนหรือขาข้างนั้นไม่ถนัด ขาหนัก เดินเซ
  • พูดลำบาก พูดไม่ชัด นึกคำพูดไม่ออก ผู้ป่วยบางคนจะเรียกชื่อสิ่งของไม่ได้ บางคนไม่เข้าใจคำพูดที่เราพูด
  • ปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิทเฉียบพลัน คนใกล้ชิดจะสังเกตุเห็นว่ามีปากเบี้ยวเวลายิ้ม หรือน้ำไหลออกจากปากเวลาแปลงฟัน

 

การวินิจฉัย

ประวัติการเจ็บป่วย การตรวจร่างกาย การตรวจทางรังสี การเจาะเลือด

  • การรักษาได้การให้ยาละลายลิ่มเลือด การให้ยาป้องกันเส้นเลือดตีบ การรักษาโรคร่วม การผ่าตัด
  • ผู้ป่วยหนึ่งในสามจะหายใกล้เคียงปรกติ

หากมีอาการเตือนต้องทำอย่างไรต้องทำอะไรบ้าง

  • ถ้ามีสัญญาเตือนเกิดขึ้น ให้รีบเข้าโรงพยาบาลและปรึกษาแพทย์ทันที เพื่อให้การรักษาซึ่งจะช่วยป้องการการทำลายสมอง
  • ผู้ป่วยอาจต้องได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด (thrombolytic drugs) ภายในเวลา 3-4.5 ชั่วโมงหลังการเกิดภาวะสมองขาดเลือด

ชนิดของโรคสมองขาดเลือด


โรคสมองขาดเลือดแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆได้แก่fb google