jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

เลือดคั่งในสมอง Chronic subdural hematoma ระยะเรื้อรัง

เลือดคั่งในสมอง

เป็นภาวะที่มีเลือดออกในชั้น Subdura เรื้อรัง ภาวะเลือดคั่งในสมองมักจะเจอในผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปีซึ่งสมองเริ่มจะฝ่อ ทำให้เส้นเลือดที่ห้อยจากกระโหลกมายังสมองฉีกขาดเมื่อศีรษะได้รับอุบัติเหตุ เลือดเก่าที่คั่งบางส่วนจะสลายกลายเป็นน้ำเลือด ภาวะนี้จะเกิดเลือดออกหลายสัปดาห์ก่อน

สาเหตุของเลือดคั่ง subdural hematoma เรื้อรัง

สมองผู้สูงอายุจะเริ่มฝ่อทำให้ระยะห่างระหว่างสมอง และชั้น dura ยาวขึ้นจะทำให้เกิดการดึงรั้งของหลอดเลือดดำ เมื่อศีรษะได้รับอุบัติเหตุอาจจะไม่รุนแรงก็ทำให้มีการฉีกขาดของหลอดเลือดดำ ทำให้มีเลือดไหลออกมาสะสมช้าๆ

ปัจจัยเสี่ยงได้แก่เมื่อไรจึงสงสัยว่ามีเลือดออก subdural hematoma เรื้อรัง

ผู้ป่วยบางรายอาจจะไม่มีอาการ อาการจะขึ้นกับขนาดของก้อนเลือด ตำแหน่งที่มีเลือดออก อาการทั่วไปได้แก่

เลือดออกในสมอง

การวินิจฉัยจะทำ computer scan ของสมองจะพบรอยดำโดยมากอยู่สองข้างของสมอง

การตรวจร่างกายของแพทย์

แพทย์จะซักประวัติและตรวจร่างกาย การตรวจร่างกายจะเน้นเรื่อง

เป้าหมายของการรักษาคือคุมอาการ และป้องกันสมองมิให้เสียหาย

อาจจะเจาะกระโหลกศีรษะเป็นรูเพื่อระบายเลือด และน้ำเลือดออกโดยต่อท่อดูดออก

อาการดังกล่าวต้องรีบไปโรงพยาบาล

เพิ่มเพื่อน