หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การเจาะเลือด Venipuncture


อุปกรณ์สำหรับการเจาะเลือด

มาตราฐานความปลอดภัยในการเจาะเลือด

กระบวนการเจาะเลือด

ข้อควรพิจารณาในการเจาะเลือด

วิธีการเจาะเลือด

ความเสี่ยงของการเจาะเลือด

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน