การเจาะเลือด Venipuncture


อุปกรณ์สำหรับการเจาะเลือด

 • เข็มสำหรับเจาะเลือดขนาดเบอร์ไม่เกิน 22
 • กระบอกฉีดยา Syringes
 • หลอดแก้วสำหรับเก็บเลือด Blood Collection Tubes
 • สายยางสำหรับรัดแขน Tourniquets
 • น้ำยาฆ่าเชื้อซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ alcohol
 • สำลีหรือผ้าก๊อซสำหรับกดบริเวณที่เจาะเลือด
 • อุปกรณ์สำหรับทิ้งของมีคมเพื่อป้องกันได้รับบาดเจ็บจากของมีคม
 • พลาสเตอร์สำหรับปิดแผล

มาตราฐานความปลอดภัยในการเจาะเลือด

 • ผู้เจาะเลือดควรจะสวมสวมเสื้อคลุมชั้นนอก
 • ผู้ที่เจาะควรจะทำความสะอาดมือด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ
 • สวใถุงมือทุกครั้งและควรจะเปลี่ยนถุงมือเมื่อเปลี่ยนผู้ป่วย
 • ใช้เข็มครั้งเดียวแล้วทิ้ง
 • ห้ามถอดหัวเข็ม งอเข็ม ให้ทิ้งลงภาชนะสำหรับทิ้งของมีคม
 • ให้ทิ้งถุงมือในภาชนะที่จัดไว้

กระบวนการเจาะเลือด

 • ต้องเจาะเลือดให้ถูกคนโดยการเรียกชื่อและนามสกุลพร้อมถามวันเดือนปีเกิดและตรวจสอบกับใบร้องขอเจาะเลือด สำหรับผู้ป่วยในให้ตรวจสอบชื่อและนามสกุลจากแถมชื่อที่ข้อมูอ
 • เจาะเลือดให้เพียงพอต่อการตรวจไม่มากหรือน้อยเกินไป
 • ตรวจสอบอุปกรณืเจาะเลือดว่าครบหรือไม่
 • ล้างมือและสวมถุงมือ
 • จัดท่าเจาะเลือดโดยการเหยียดแขนบริเวณข้อศอก
 • หาเส้นเลือดที่เจาะง่ายที่สุด
 • หากเจาะไม่ได้ 2 ครั้งให้หาผู้ที่ชำนาญช่วยเจาะ

ข้อควรพิจารณาในการเจาะเลือด

 • ไม่ควรเจาะเลือดบริเวณที่มีรอยแผล แผลไฟไหม้
 • ไม่ควรเจาะเลือดข้างเดียวกับด้านที่ตัดเต้านม
 • หลีกเลี่ยงเจาะเลือดบริเวณที่มีก้อนเลือดอยู่เก่า
 • ไม่ควรจะเจาะเลือดข้างเดียวกับบริเวณที่ให้น้ำเกลือ หากจะเจาะจะต้องเจาะต่ำกว่าบริเวณที่ให้น้ำเกลือ
 • ไม่เจาะเลือดบริเวณที่มีการทำเส้นเลือดเพื่อการล้างไต หรือบริเวณที่ซ่อมเส้นเลือด
 • หากำลังเติมเลือดอยู่ให้เจาะหลังจากเติมเลือดไปแล้ว10-15 นาที
 • สายยางที่รัดใรักเหนือบริเวณข้อศอก 3-4 นิ้ว ห้ามรัดนานเกิน 1 นาที หากรัดเพื่อหาเส้นเลือดที่จะเจาะ จะต้องคลายสายยาง 2 นาทีจึงรัดใหม่เพื่อเจาะเลือด
 • ทำความสะอาดบริเวณที่จะเจาะด้วย alcohol โดยทาเป็นรูปวงกลม โดยเริ่มจากจุดที่จะเจาะและวนออกรอบนอก
 • ห้ามสัมผัสบริเวณที่จะเจาะเลือด

วิธีการเจาะเลือด

 • นำหัวเข็มสวมเข้ากับกระบอกฉีดยา หมุนให้แน่น
 • ดึงพลาสติกที่คลุมหัวเข็มออก
 • ดึงผิวหนังบริเวณที่จะเจาะให้แน่
 • วางแนวเข็มให้ตรงแนวหลอดเลือดที่จะเจาะ
 • แทงเข็มเข้าเส้นเลือด เมื่อได้เลือดให้จับกระบกให้แน่ และดูดเลือดอกมา ระหว่าที่เริ่มจะดูดเลือดให้คลายสายยางที่รัดแขนออก
 • เมื่อได้เลือดพอแล้วก็ให้ดึงเข็มออกและใช้สำลีกดบริเวณที่เจาะ ปิดพลาสเตอร์

ความเสี่ยงของการเจาะเลือด

 • อาจจะมีเลือดออกบริเวณที่เจาะเลือด
 • หน้ามืดเป็นลมในระหว่างเจาะเลือด
 • มีก้อนเลือดบริเวณที่เจาะ
 • การติดเชื้อ