การวินิจฉัยครรภ์เป็นพิษ

การวินิจฉัยโรคครรภ์เป็นพิษไม่ยากหากฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอ การจะวินิจฉัยต้องมีองค์ประกอบดังนี้

  • ความดันโลหิตสูงกว่า 140/90 มม ปรอท หลังตั้งครรภ์ 20 สัปดาห์ และต้องวัดสองครั้งห่างกัน 6 ชั่วโมง
  • ตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ
  • มีอาการบวมที่หลังเท้า

เมื่อวินิจฉัยได้แพทย์จะส่งตรวจพิเศษ

สาเหตุ อาการ การวินิจฉัย ผู้ที่เสี่ยง การรักษา โรคแทรกซ้อน ครรภ์เป้นพิษ

Google
 

เพิ่มเพื่อน