หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

การให้นมบุตร

ผู้หญิงมีเต้านมมิได้เพียงเพื่อแสดงความเป็นผู้หญิง หรือเอาไว้อวดความใหญ่โตหรือความสวยงาม แต่ก็มีเต้านมก็เพื่อแสดงความผูกพัน ความรัก ความอดทน ที่มีต่อบุตร เต้านมนอกจากให้อาหารแก่เด็กแล้ว ยังให้ความรัก ความอบอุ่น ความใกล้และความผูกพันกับลูก น้ำนมแม่นอกจากจะมีสารอาหารครบถ้วนแล้วยังมีภูมิคุ้มกันที่สะสมถ่ายถอดไปยังลูก สมควรที่แม่ถูกคนควรจะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตัวเอง
การให้นมบุตร  

 


fb google