aเมื่อไรจะให้อาหารแข็ง


การให้อาหารแข็งเร็วเกินไปจะทำให้เด็กเกิดโรคภูมิแพ้ ท่านต้องรอจนกระทั่งลูกพร้อมที่จะรับอาหารแข็งแล้ว

  • ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรจะเริ่มให้อาหารแข็งเมื่อเด็กอายุอายุมากกว่า 4-6 เดือน เนื่องจากนมแม่และนมสำเร็จยังมีคุณค่าอาหารเพียงพอสำหรับเด็ก นมก็ย่อยง่าย นอกจากนั้นอาจจะเกิดการแพ้อาหารหากให้อาหารแข็งแก่เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 4 เดือน
  • เด็กเคี้ยวเป็น
  • ศีรษะตั้งตรง
  • เด็กนั่งเองได้เมื่อมีที่พิง
  • เด็กสนใจอาหารที่คุณแม่รับประทาน

จะเริ่มให้อาหารแข็งอย่างไร

เมื่อพิจารณาว่าเด็กพร้อมที่จะให้อาหารเสริม ก็ให้ป้อนนมแม่หรือนมสำเร็จจนเด็กใกล้จะอิ่ม ให้นำอาหาร cereal 2 ช้อนชามาผสมกับนมจนเป็นซุปข้นๆ แล้วป้อนเด็ก ให้ป้อนวันละครั้ง แรกๆเด็กอาจจะรับได้ไม่มาก ต้องอดทนเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งใหม่สำหรับเด็กในการเรียนรู้การกินอาหารแข็ง

เมื่อเด็กกินอาหารได้หมด ก็ให้หาอาหารชนิดอื่น และผสมให้ข้นขึ้นจนกระทั่งเป็นอาหารแข็ง แม้ว่าเด็กจะรับประทานอาหารแข็งได้มากขึ้น แต่นมก็ยังจำเป็นสำหรับเด็กในวัย 6 เดือน

จงฝึกนิสัยการกินที่ดีให้แก่ลูก

  • ให้ลูกรับประทานอาหารที่หลากหลาย
  • อย่าให้อาหารแก่เด็กมากเกินไป
  • ให้เด็กรับประทานผักและผลไม้
  • หลีกเลี่ยงน้ำตาล อาหารหวาน อาหารเค็มหรืออาหารเผ็ด
  • อย่าให้อาหารเป็นรางวัลแก่เด็ก ควรให้การกอดหรือหอมแก้ม
การให้นมบุตร  

 

เพิ่มเพื่อน