การหย่านม


คุณแม่บางท่านเลี้ยงด้วยนมตัวเองจนเด็กอายุเกือบจะสองขวบ แต่บางท่านเด็กก็ไม่ยอมดูดนมแม่ตั้งแต่อายุ 9-12 เดือน ไม่มีเวลาเฉพาะว่าสมควรอย่านมเมื่อใด ขึ้นกับความพร้อมของทั้งแม่และลูกบางท่านก็อาศัยว่าแม่อยากจะหย่า แต่บางท่านจะหย่าเมื่อเด็กเบื่อ

ในการหย่านมบางท่านเริ่มจากให้เด็กดื่มนมจากขวดก่อนแล้วจึงดื่มนมจากแก้ว โดยน้ำนมที่ได้อาจจะมาจากการปั๊มนมแม่หรือหากนมแม่น้อยก็ใช้นมผงการที่เด็กหย่านมแสดงถึงการพัฒนาเพื่อพึ่งตัวเอง

ในการหย่าด้วยนมขวดอาจจะเริ่มต้นให้ใช้นมขวดวันละมื้อก่อน โดยพยายามให้ในขณะที่แม่ไปทำงานอื่น เด็กบางคนจะหงุดหงิดมากหากให้นมขวดขณะที่แม่อยู่ใกล้ และจะปฏิเสธนมขวด ก็ตามใจเด็กแต่ต้องพยายามให้เด็กอย่านมอย่างช้าๆ

เด็กบางคนเมื่อดื่มนมขวดจะสับสนกับนมแม่ เนื่องจากการดูดจากขวดนม น้ำนมจะไหลเร็วกว่าอาจจะทำให้เด็กสำลักวิธีการแก้ไขมีดังนี้

  • ใช้รูจุกนมให้มีขนาดเล็กเพื่อลดการไหลของนม
  • ก่อนที่จะให้นมลูกให้ปั๊มนมแม่ 1-2 นาทีเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของน้ำนม
  • ขณะให้นมลูกให้นวดเต้านมเพื่อเพิ่มปริมาณนม
  • พยายามผ่อนคลายในขณะให้นมลูก
  • ให้นมลูกก่อนที่เด็กจะหิวมาก

วิธีการหย่านมด้วยแก้ว

การหย่านมด้วยแก้วจะให้ประโยชน์หลายประการดังนี้

  • ลดขั้นตอนในการหย่านม จากขวดนมไปสู่แก้ว
  • เด็กดื่มนมจาดขวดขณะนอนจะเป็นฟันผุได้ง่าย
  • เด็กดูดนมขณะนอนจะเป็นหูอักเสบได้ง่าย
  • การให้เด็กดื่มนมจากขวดเป็นเวลานาน อาจจะทำให้เด็กติดขวดนม

การให้นมโดยใช้แก้วควรเลือกภาชนะที่ไม่แตก มีมือจับ 2 ข้าง ควรจะเริ่มในมื้อกลางวันเป็นมื้อแรก ส่วนมื้อก่อนนอนเป็นมื้อสุดท้ายที่จะหย่านม ในการให้ต้องใจเย็น รอจนเด็กกลืนนมจนหมดค่อยให้เด็กดื่มใหม่อาจจะใช้เวลาเป็นเดือนกว่าเด็กจะดื่มนมได้อิ่ม

การให้นมบุตร  

เพิ่มเพื่อน