jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกอิ่มแล้ว


คุณแม่ที่มีลูกคนแรกคงมีปัญหาเกี่ยวกับการให้นมลูก บางท่านกางตำราเลี้ยงลูก บางท่านก็ถามจากผู้ใหญ่ ส่วนมากก็จะมีปัญหาว่าเมื่อไรจึงจะให้นมลูก จะให้ทุก 4ชั่วโมง หรือ 2 ชั่วโมง หรือให้เมื่อลูกร้อง ซึ่งก็ทำความสับสน แต่หัวข้อว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกอิ่มแล้ว

คุณแม่คนใหม่คงจะประสบปัญหาว่าเมื่อให้นมสักพักเด็กจะหยุดดื่มและหลับ คุณแม่ก็นึกว่าเด็กอิ่มแล้ว พอเอานมออกเด็กก็ร้องอีกต้องให้เด็กดื่มนมอีกครั้ง บางครั้งเด็กดูดนมพอแล้วพอเอาลงที่นอนเด็กก็ร้องอีก ไม่รู้ว่าเด็กอิ่มหรือไม่ มีคำแนะนำง่ายๆสำหรับคุณแม่มือใหม่ เมื่อเริ่มให้เด็กดื่มนม ให้เด็กดื่มนมให้นานเท่าที่เด็กต้องการ เมื่อเด็กหยุดดื่มก็ให้เด็กพักการดูดแล้วอุ้มเด็กพาดบ่าเพื่อขับลมออก หลังจากนั้นให้เด็กดูดนมอีกข้าง เด็กอาจจะดูดหรือไม่ดูดก็ได้ เมื่อเด็กพอแล้ว ก็ขับลมอีกครั้ง แล้วเอาเด็กนอน

จะรู้ได้อย่างไรว่าเด็กได้รับน้ำนมเพียงพอ

หลังจากเด็กเกิดมา 3-4 วันเด็กก็จะหิวบ่อย เด็กบางคนจะดูดนมทุก 15 นาที บางคนดูดนาน บางคนดูด 2-3 นาที จะชั่งน้ำหนักก็แปลผลไม่ได้เนื่องจากใน 2 สัปดาห์แรกน้ำหนักจะลดลงร้อยละ 5-10 หลังจากนั้นน้ำหนักก็จะเพิ่มทำให้คุณแม่สงสัยว่าเด็กจะอิ่มหรือไม่ เด็กมีหลายวิธีที่จะประเมินว่าลูกได้รับนมเพียงพอคือ

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่จำเป็นต้องให้น้ำ วิตามิน ธาตุเหล็กหรืออาหารเสริมใดๆแก่เด็กในช่วง 6 เดือนแรก

ลักษณะของเด็กที่ได้รับน้ำนมไม่เพียงพอ

จะให้นมบ่อยแค่ไหน

การให้นมแม่อาจจะต้องให้ถี่กว่าการให้นมผง โดยทั่วไปให้วันละ 8-12 ครั้งต่อวัน เนื่องจากนมแม่ย่อยง่ายทำให้เด็กหิวบ่อย ในช่วงแรกเด็กจะดื่มนมแม่ทุก 1-2 ชั่วโมง เมื่อเด็กอายุ 1เดือนขึ้นไปจะนอนกลางคืนนานขึ้น ให้เด็กดื่มนมจนพอ หรือเมื่อเด็กหิว การให้นมจะให้เมื่อเด็กหิว ซึ่งจะมีอาการแสดงออกดังนี้

หาก3-4 ชั่วโมงลูกน้อยคุณยังไม่หิว ให้ปลุกเด็กขึ้นมาดื่มนม หากอาการคงเป็นอยู่คุณอาจจะปรึกษาแพทย์

ให้นมแต่ละครั้งจะให้นานแค่ไหน

ทารกบางคนอาจจะใช้เวลาประมาณ 10 นาที แต่ทารกบางคนอาจจะใช้เวลามากกว่านั้น บางคนก็หลับในขณะที่ดูดนม ดังนั้นคุณแม่ต้องสังเกตลักษณะการดูดนมของลูกจะได้รู้ว่าเมื่อไรเด็กหิวเมื่อไรเด็กอิ่มแล้ว การให้นมควรจะสลับข้าง ควรจะสลับข้างที่ให้เป็นครั้งแรก เช่นมื้อที่แล้วให้เต้าขวาเป็นเต้าแรก มื้อนี้ควรจะให้เต้าข้างซ้ายก่อน ลูกอาจจะชอบดูเต้าข้างใดข้างหนึ่งอาจจะใช้เวลาดูดนานกว่าอีกข้างหนึ่งก็ไม่เป็นไรหากมีธุระหรืออยากจะหยุดการให้นม อย่าดึงหัวนมขณะเด็กกำลังดูดนม ให้เอานิ้วแหย่เข้าที่มุมปากเด็กแล้วจึงดึงหัวนมออก

การให้นมบุตร  

 

เพิ่มเพื่อน