อาการและอาการแสดงของครรภ์เป็นพิษ

ครรภ์เป็นในระยะเริ่มแรกหรือในรายที่ไม่รุนแรงอาจจะไม่มีอาการ หรือมีอาการเหมือนคนตั้งครรภ์ทั่วๆไป การเรียนรู้ถึงอาการของครรภ์เป็นพิษจะทำให้ผู้ตั้งครรภ์ตระหนักถึงโรคนี้อาการของครรภ์เป็นพิษ

อาการของครรภ์เป็นพิษ

 • ไม่มีอาการ
 • ความดันโลหิตสูง
 • ตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ
 • บวมหลังเท้า
 • น้ำหนักเพิ่ม
 • คลื่นไส้อาเจียน
 • แน่ท้อง และหรือแน่นไหล่
 • ปวดหลัง
 • ปวดศีรษะ
 • ตามัวลง
 • Hyperreflexia
 • อาการอื่นๆ

ไม่มีอาการ

แม้ว่าครรภ์เป็นพิษจะเป็นโรคที่อาจจะทำอันตรายให้กับแม่และทารก แต่บางท่านอาจจะไม่มีอาการ หรือมีอาการเหมือนคนตั้งครรภ์ปกติ บางท่านครรภ์เป็นพิษแพทย์ให้นอนโรงพยาบาลแต่ผู้ป่วยไม่ยอมนอนเนื่องจากไม่มีอาการ ความดันโลหิตสูงจะเป็นสิ่งตรวจพบที่สำคัญซึ่งผู้ป่วยส่วนหนึ่งจะไม่มีอาการเตือนว่าความดันโลหิตเริ่มสูง ดังนั้นสตรีที่ตั้งครรภ์รวมทั้งญาติจะต้องเฝ้าระวัง

จะต้องปฏิบัติอย่างไร

 • สิ่งที่สำคัญคือการฝากครรภ์ ให้ไปตามกำหนดทุกครั้ง วัดความดันโลหิต และตรวจปัสสาวะเพื่อหาโปรตีนซึ่งเป็นการตรวจเพื่อค้นหาครรภ์เป็นพิษ
 • การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ รับวิตามินอย่างครบถ้วน ลดการรับประทานอาหารสำเร็จรูป น้ำตาล กาแฟ
 • งดการดื่มสุรา
 • งดยาที่ซื้อเอง งอสมุนไพร

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตมากกว่า 140/90 มม ปรอทโดยวัดสองครั้งห่างกัน 6 ชั่วโมงหากเกิน 140/90 มม ปรอทก็จัดว่าความดันโลหิตสูง หรือผู้ที่มีความดันตัวล่างเพิ่มขึ้น 15 มม ปรอท หรือตัวบนเพิ่มขึ้น 30 มม ปรอท ทั้งสองกรณีจะต้องติดตามใกล้ชิด และติดตามอาการอื่น

ข้อต้องปฏิบัติ

 • ก่อนตั้งครรภ์ท่านควรจะทราบว่าความดันโลหิตเป็นเท่าไร ให้ถามแพทย์ทุกครั้ง
 • ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและเปรียบเทียบเครื่องของท่านกับแพทย์
 • ค่าความดันที่แพทย์วัดจะเที่ยงกว่าค่าที่วัดที่บ้าน
 • หากท่านเป็นครรภ์เป็นพิษอย่างไม่รุนแรงแพทย์จะแนะนำให้ท่านพักเพื่อลดความเครียด นอนตะแคงซ้ายเพื่อป้องกันมดลูกไปกดหลอดเลือด

ตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ

การตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะจะเป็นตัวบอกว่าเป็นโรคครรภ์เป็นพิษ แพทย์บางท่านอาจจะเก็บปัสสาวะตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อหาปริมาณโปรตีนในปัสสาวะ

 บวมหลังเท้า

บวมคนท้องทั่วไปอาจจะมีอาการบวมที่เท้าโดยไม่สามารถใส่รองเท้าได้ ให้สังเกตมือ ใบหน้า ขอบตาว่าบวมหรือไม่

ข้อปฏิบัติ

หากสงสัยว่าหน้ากลม มือบวมให้หาภาพถ่ายเก่ามาเปรียบเทียบ หรืออาจจะกดที่หลังเท้าจะพบว่ามีรอยบุ๋ม

น้ำหนักเกิน

การที่น้ำหนักเกิน 1 กิโลกรัมต่อสัปดาห์จะบ่งบอกว่าเป็นครรภ์เป็นพิษ เนื่องจากน้ำและเกลือไม่ได้ถูกขับออกทางไต

ข้อควรปฏิบัติ

 • ให้รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์
 • หลีกเลี่ยงอาหารเค็ม
 • ระหว่างการตั้งครรภ์ให้ได้รับวิตามินครบถ้วนตามแพทย์สั่ง
 • ก่อนการตั้งครรภ์ให้ควบคุมน้ำหนักมิให้ดัชนีมวลกายเกิน 30 เพราะคนอ้วนจะเกิดครรภ์เป็นพิษได้ง่าย
 • ห้ามคุมน้ำหนักโดยการอดอาหาร
 • ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ

คลื่นไส้อาเจียน

อาการคลื่นไส้อาเจียนสำหรับการแพ้ท้องจะหายไปในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ หากมีอาการคลื่นไส้อาเจียนช่วงกลางของการตั้งครรภ์ให้สงสัยว่าจะเกิดอาการครรภ์เป็นพิษ

ข้อปฏิบัติ

หากมีอาการคลื่นไส้อาเจียนโดยเฉพาะช่วงกลางของการตั้งครรภ์ให้ปรึกษาแพทย์

ปวดท้องและปวดไหล่

หากมีอาการปวดบริเวณลิมปี่ หรือเจ็บชายโครงข้างขวา เกิดจากตับโตจะมีอาการเจ็บแน่นๆบริเวณลิมปี่และร้าวไปไหล่ข้างขวา เวลานอนหรือหายใจลึกๆจะปวดมากขึ้น

ข้อปฏิบัติ

หากอาการไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์

ปวดหลัง

ผู้ที่ตั้งครรภ์ก็มีอาการปวดหลัง สำหรับผู้ที่เป็นครรภ์เป็นพิษปวดหลังจะเกิดจากตับโต ดังนั้นหากมีอาการปวดหลังร่วมกับอาการอาการของครรภ์เป็นพิษก็สงสัยว่าครรภ์เป็นพิษ

ปวดศีรษะ

ปวดตุ๊บ ปวดแน่นๆ อาการปวดศีรษะเหมือนปวดศีรษะไมเกรน หากรับประทานยาแก้ปวดแล้วยังไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์ที่ดูแลท่าน

การเปลี่ยนแปลงการมองเห็น

การเปลี่ยนแปลงการมองเห็นเป็นอาการที่สำคัญของผู้ป่วยครรภ์เป็นพิษ เนื่องจากอาจจะเกิดจากสมองบวม หรือสมองได้รับการกระตุ้น การเปลี่ยนแปลงที่พบได้บ่อยได้แก่ ตาบอดชั่วขณะ ตาเห็นแสงเหมือแสงฟ้าแลบ แพ้แสงจ้า ตามัว

ข้อปฏิบัติ

หากมีอาการทางสายตาต้องปรึกษาแพทย์ที่ดูแลท่านทันที

อาการพบบ่อยของครรภ์เป็นพิษ คือ

 • มีความดันโลหิตสูงมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มม.ปรอท
 • ตรวจพบโปรตีนไข่ขาวในปัสสาวะ
 • น้ำหนักเพิ่มมากอย่างรวดเร็ว
 • มีอาการบวมตามใบหน้า มือ ข้อเท้าและเท้า
 • ปวดศีรษะโดยเฉพาะบริเวณท้ายทอย หน้าผาก โดยรับประทานยาแก้ปวดแล้วไม่ดีขึ้น
 • มีตาพร่ามัว อาจตาบอดชั่วขณะได้
 • จุกแน่นหน้าอก หรือบริเวณลิ้นปี่
 • หากอาการรุนแรงอาจมีอาการชักกระตุกทั้งตัว เกิดเลือดออกในสมองได้

เมื่อตั้งครรภ์ และมีอาการดังต่อไปนี้ ควรรีบพบแพทย์ หรือรีบพบแพทย์ก่อนวันนัด คือ

 • ปวดศีรษะรุนแรง และมีอาการตาพร่ามัว หรือมองเห็นแสงวูบวาบ
 • มีอาการจุกแน่นใต้ลิ้นปี่
 • มีอาการคลื่นไส้ อาเจียนมาก
 • น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • มีอาการบวมตาม ใบหน้า มือ ข้อเท้า และเท้า

เพิ่มเพื่อน


สาเหตุ อาการ การวินิจฉัย ผู้ที่เสี่ยง การรักษา โรคแทรกซ้อน ครรภ์เป้นพิษ