เมื่อแพทย์บอกว่าคุณเป็นโรคไต

เมื่อท่านไปพบแพทย์ซึ่งอาจจะไปตรวจร่างกายประจำปี หรือเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือปัสสาวะขัด แพทย์ได้ตรวจเลือดและปัสสาวะ แล้วบอกว่าคุณเป็นโรคไตซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกซึมไปเลยทีเดียว ความจริงที่แพทย์บอกโรคไตไม่ได้หมายถึงภาวะไตวายทั้งหมด อาจจะหมายถึงทางเดินปัสสาวะอักเสบ หรือเป็นนิ่ว หรือเป็นโรคไตในระยะเริ่มต้น ท่านต้องถามแพทย์ว่าเป็นโรคอะไรกันแน่ ไตทำงานอย่างไร

โรคไตเสื่อมเป็นอย่างไรเท้าบวม

หมายถึงโรคที่ทำให้มีการสูญเสียเนื้อไตและมีการเสื่อมของการทำงานของไตอย่างช้าๆ อาจจะใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปี เมื่อไตเสื่อมมากก็จะเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น บวม ซีดเป็นต้น

ในการประเมินจะเป็นโรคไตหรือไม่แพทย์จะสั่งตรวจเลือดเพื่อหาค่า

เมื่อได้ผลตรวจจึงมาประเมินว่าเป็นโรคไตหรือไม่ โดยพิจารณาจากลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในสองข้อต่อไปนี้

จากนิยามจะเห็นได้ว่าการเป็นโรคไตเรื้อรังตามข้อ 1 พบว่าการทำงานของอาจจะปกติหรือผิดปกติก็ได้ สิ่งผิดปกติที่พบคือการตรวจปัสสาวะพบความผิดปกติ หากความผิดนั้นแก้ไขได้ก็จะไม่เป็นโรคไตเรื้อรัง สำหรับโรคไตตามข้อ2ไตได้ทำงานลดลงแล้วจะต้องรักษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไต

อ่านต่อเรื่องสาเหตุของโรคไต

เมื่อท่านทราบว่าเป็นโรคไตก็มาประเมินว่าความรุนแรงของโรคไตอยู่ในขั้นไหนโดยอ่านที่นี่

 fb google