หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

โรคไตจากยาแก้ปวด

เป็นโรคไตที่เกิดจากการรับประทานยาแก้ปวดซึ่งอาจจะเป็นยาชนิดเดียวหรือยาผสมหลายชนิด

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคไต

ผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้ SLE, อายุมาก, โรคไต, ดื่มสุราจัด เมื่อให้ยากลุ่มดังกล่าวเพียงแค่ เม็ดเดียวก็อาจจะเกิดไตวายได้

โรคหรือภาวะที่ผู้ป่วยมักจะรับประทานยาแก้ปวด

อาการของผู้ป่วย

ผู้ป่วยอาจจะไม่อาการอะไรในระยะที่เริ่มมีปัญหา หากยังคงรับประทานยาต่อก็จะเกิดอาการของโรคไตคือ

การตรวจเพื่อวินิจฉัย

การรักษา

การป้องกัน

ผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวควรพบแพทย์เพื่อรับประทานยาให้ถูกต้องและควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนที่จะซื้อยารับประทานเอง หากท่านผู้ใดรับประทานยาแก้ปวดเรื้อรังก็ควรพบแพทย์เพื่อตรวจการทำงานของไต