โรคไตจากยาแก้ปวด

เป็นโรคไตที่เกิดจากการรับประทานยาแก้ปวดซึ่งอาจจะเป็นยาชนิดเดียวหรือยาผสมหลายชนิด

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคไต

 • การใช้ยาแก้ปวดเป็นเวลานานๆ
 • รับประทานยาเกินขนาดที่แนะนำ
 • ใช้ยาที่มีตัวยาหลายชนิดผสมกันเช่น paracetamol ,aspirin,codiene,caffeine,, ibuprofen, naproxen sodium
 • ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือรับประทานยาคลายเครียด
 • ผู้ป่วยที่มีโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อยๆ
 • ผู้ป่วยที่มีโรคนิ่วในไต
 • ผู้ป่วยไตวายอยู่ก่อน
 • ผู้ป่วยที่อยู่ในสภาพขาดน้ำ
 • ผู้ป่วยที่มีอายุมาก

ผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้ SLE, อายุมาก, โรคไต, ดื่มสุราจัด เมื่อให้ยากลุ่มดังกล่าวเพียงแค่ เม็ดเดียวก็อาจจะเกิดไตวายได้

โรคหรือภาวะที่ผู้ป่วยมักจะรับประทานยาแก้ปวด

 • ปวดศีรษะเรื้อรัง
 • ปวดหลังเรื้อรัง
 • ปวดประจำเดือน

อาการของผู้ป่วย

ผู้ป่วยอาจจะไม่อาการอะไรในระยะที่เริ่มมีปัญหา หากยังคงรับประทานยาต่อก็จะเกิดอาการของโรคไตคือ

 • อ่อนเพลีย อ่อนแรง
 • ปัสสาวะบ่อย
 • ปัสสาวะมีเลือดปน
 • ปัสสาวะน้อยลง
 • ปวดเอว
 • คลื่นไส้อาเจียน
 • มีการเปลี่ยนแปลงระดับความรู้สึกเช่น ซึมลง ความจำเสื่อม
 • มีจ้ำเลือด บวมตามตัว

การตรวจเพื่อวินิจฉัย

 • ถ้าหากผู้ป่วยไตวายอาจจะมีอาการไอและหอบ
 • ความดันโลหิตจะสูงขึ้น
 • ตรวจเลือดพบว่าเป็นโลหิตจาง
 • ตรวจปัสสาวะพบเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดงและไข่ขาว

การรักษา

การป้องกัน

ผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวควรพบแพทย์เพื่อรับประทานยาให้ถูกต้องและควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนที่จะซื้อยารับประทานเอง หากท่านผู้ใดรับประทานยาแก้ปวดเรื้อรังก็ควรพบแพทย์เพื่อตรวจการทำงานของไต