กลุ่มอาการเนโฟรติก Nephrotic Syndrome


กลุ่มอาการเนโฟรตริก Nephrotic Syndrome เป็นอย่างไร

 

บวม

บวมกดบุ๋ม

เนฟโฟติก

บวมเท้าทั้งสองข้าง

หนังตาบวม

บวมหนังตา

กลุ่มอาการเนโฟรติกเกิดจากการที่ไตขับโปรตีน หรือไข่ขาวออกทางปัสสาวะมาก ซึ่งเกิดจากความผิดปกติที่ผนังหลอดเลือดที่ไตไม่สามารถกรองโปรตีนหรือไข่ขาวไว้ ทำให้มีไข่ขาวรั่วออกมาทางปัสสาวะจำนวนมาก กลุ่มอาการเนโฟตริกไม่ใช่โรค แต่เป็นกลุ่มอาการที่ประกอบไปด้วยอาการหรืออาการแสดงที่สำคัญได้แก่

 1. ตรวจพบปริมาณไข่ขาว (Proteinuria)จำนวนมากในปัสสาวะ
 2. ตรวจเลือดพบไข่ขาว (Albumin) ในเลือดต่ำ
 3. บวมเท้า ขอบตา
 4. ไขมัน Chosterol ในเลือดสูง

สาเหตุของกลุ่มโรคเนโฟตริก

สาเหตุของกลุ่มโรคเนโฟตริกอาจจะเกิดจากสาเหตุจากโรคไตโดยตรง หรือเกิดจากโรคอื่นๆที่มีผลต่อโรคไต

1สาเหตุจากโรคไต

 • Minimal-change nephropathy เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดในเด็กไตจะไม่สามารถกรองโปรตีน แต่เมื่อตัดชิ้นเนื้อไตไปตรวจจะพบว่ามีความผิดปกติน้อยมาก ส่วนสาเหตุยังไม่มีใครทราบ
 • Focal glomerulosclerosis ชิ้นเนื้อไตจะมีการ sclerosis หน้าตัวหรือแข็งตัวเป็นแห่งๆ สาเหตุยังไม่มีใครทราบ
 • Membranous nephropathy พบว่าผนังของหน่วยไตหรือ glomeruli ส่วน membrance จะมีการหนาตัว สาเหตุมักจะพบร่วมกับการติดไวรัสตับอักเสบ บี มาลาเรีย มะเร็ง
 • Hereditary nephropathies

การที่จะรู้ว่าเป็นโรคไตแบบไหนจะต้องเจาะเอาเนื้อไตไปส่องกล้องจุลทัศน์ ซึ่งจะปรากฎลักษณะของเนื้อไตว่าเป็นชนิดไหน2สาเหตุจากโรคอื่น

เป็นกลุ่มโรคเนโฟตริกที่มีสาเหตุจากโรคอื่นเช่น

3ยาหรือสารพิษที่ทำให้เกิดเนโฟตริก

การตรวจปัสสาวะ

ยาหรือสารเคมีที่ทำให้เกิดกลุ่มเนโฟตริกได้แก่

 • เฮโรอิน heroin
 • ยาแก้ปวดข้อกลุ่ม NSAID ทองสำหรับรักาาโรคข้อ ยา penicillamine และยาที่รักษาโรคกระดูกพรุน bisphosphonates
 • ยารักษาโรคมะเร็ง

การตรวจวินิจฉัยที่สำคัญ

การตรวจวินิจฉัยที่สำคัญได้แก่การตรวจปัสสาวะ ซึ่งจะบอกว่าเป็นโรคไตหรือไม่โดยการตรวจปัสสาวะจะตรวจดังต่อไปนี้

ต่อหน้ที่สอง

โรคไตเรื้อรัง โรคไต ไข่ขาวในปัสสาวะ