โปรตีน Albumin ในเลือด

การตรวจหา Protein ในเลือดจะเป็นการตรวจหา albumin และ globulin ในเลือด

 • albumin เป็นโปรตีนที่สร้างจากตับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของน้ำเหลืองของเลือด ระดับ albumin เป็นเป็นการบ่งบอกความสมดุลของการสร้างที่ตับและการขับ albumin ออกทางไตพบว่า albumin จะเป็นสัดส่วนได้ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ของ Total protein ที่ผลิตจากตับ albumin ทำหน้าที่สร้างความเข้มข้นขึ้นในหลอดเลือดจะได้เกิดความดันออสโมติค (osmotic pressure) ป้องกันสารอาหารมิให้รั่วซึมออกมาภายนอกหลอดเลือด นอกจากนี้ อัลบูมินยังมีบทบาทที่สำคัญ ได้แก่ การทำหน้าที่เป็นพาหนะขนส่งฮอร์โมน เอนไซม์ แร่ธาตุ หรือแม้แต่ยารักษาโรค
 • Globulin เป็นโปรตีนที่สำคัญของ Total protein อีกตัวหนึ่ง คือ globulin บางส่วนสร้างจากตับ นับเป็นโปรตีนส่วนน้อยจำนวนหนึ่ง และล่องลอยอยู่ในพลาสมาหรือในกระแสเลือดเช่นเดียวกับอัลบูมิน Globulin มีบทบาทหลายหน้าที่ จึงต้องแยกประเภทด้วยการใส่นามอักษรกรีกนำหน้า คือ
  • alfa globulin
  • beta globulin
  • gamma globulin

เฉพาะ gamma globulin นั้นมีบทบาททางด้านภูมิคุ้มกันโรค (immune) ทำให้โปรตีนตัวนี้ได้ถูกตั้งชื่อ
ให้ใหม่เป็น "immunoglobulin" อ่านเรื่องglobulin

วิธีการตรวจ

ไม่ต้องงดอาหาร เจ้าหน้าที่จะเจาะเลือดดำ

เหตุผลในการส่งตรวจ

 • เพื่อประเมินการทำงานของตับ เนื่องจากตับเป็นอวัยวะที่สร้าง albumin
 • เนื่องจากไตทำหน้าที่กรองหากการกรองมีปัญหาซึ่งเป็นอาการเริ่มต้นของโรคไตเมื่อตรวจเลือดจะพบว่า albumin ในเลือดจะต่ำ
 • ความรุนแรงของโรคลำไส้อักเสบ เนื่องจากลำไส้อักเสบจะมีปัญหาเรื่องการดูดซึมสารอาหาร หากมีปัญหามากเมื่อตรวจ albumin จะพบว่าต่ำ

ค่าปกติ

ค่าปกติของ albumin และ globulin ค่าปกติทั่วไป

 • Albumin : 3.5 – 5 gm/dL
 • Globulin : 2.3 – 3.4 gm/dL

ค่า Albumin ผิดปกติ

น้อยกว่าค่าปกติ สาเหตุ

 • โรคเกี่ยวกับตับ ทำตับให้ผลิต albumin ได้น้อย
  • โรคตับอักเสบ (hepatitis) เช่นเชื้อไวรัสบี ไวรัสตับอักเสบซี หรือกินยารักษาโรคที่มีผลต่อตับเป็นเวลานาน
  • โรคตับแข็ง (cirrhosis) เช่น จากพิษสุราเรื้อรัง ไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง
  • สารเคมีที่เป็นพิษต่อตับ
  • โรคมะเร็งตับระยะแพร่กระจาย
 • อาจขาดสารอาหารจากโรคลำไส้อักเสบทำให้ไม่สามารถดูดซึมอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดโปรตีน ทำให่ผลิต albumin ไม่ได้
 • โรคไตเช่นโรค nephrotic syndrome ไตไม่สามารถกรองโปรตีนทำให้มีการรั่วของโปรตีนไปทางปัสสาวะ
 • ภาวะที่มีปริมาณน้ำมากไปเกิดการเจือจาง เช่น โรคหัวใจวาย โรคตับแข็งที่มีการบวม โรคไต

มากกว่าปกติ สาเหตุ

 • อาจเกิดโรคมะเร็งไขกระดูก (multiple myeloma)
 • อาจเกิดสภาวะการขาดน้ำ (dehydration)
 • รับประทานอาหารที่มีโปรตีนมาก
 • รัดแขนบริเวณที่เจาะเลือดนานไป

Albumin | Globulin | Alkaline phosphatase | AST | ALT | Bilirubin | การแข็งตัวของเลือด | Gamma Glutamic Transpeptidase | lactic dehydrogenase test | การตรวจการทำงานของตับ

เพิ่มเพื่อน