การตรวจ alanine aminotransferase (ALT)


การตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบการทำงานของตับจะตรวจ ALT ย่อมาจากคำว่า "alanine aminotransferase" หรือ SGPTในการเจาะเลือดเพื่อตรวจการทำงานของตับมักจะเจาะเลือดตรวจค่าเอนไซม์อีกตัวหนึ่งคือ AST ผลเลือดที่ผิดปกติจะเกิดเมื่ออวัยวะบางแห่งของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ไต หัวใจ หรือกล้ามเนื้อ ได้รับอันตรายจากการติดเชื้อเช่น ตับอักเสบ สารพิษ ยา ไขมันพอกตับ

หน้าที่ของตับ

ความสำคัญของการเจาะเลือด ALT

หากท่านมีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคตับ เช่น การดื่มสุราเรื้อรังหรือปริมาณมากเกินไป การได้รับยาหรือสารเคมีที่มีพิษต่อตับ การได้รับยาหรือสมุนไพรบางชนิดติดต่อเป็นเวลานาน หรือปริมาณมากเกินไป ปัจจัยดังกล่าวทำให้ตับถูกทำลายและเกิดโรคตับซึ่งอาจจะไม่มีอาการหรือมีอาการของโรคตับก็ได้ เอนไซม์ ALT ใช้ช่วยตรวจคัดกรอง วินิจฉัยภาวะโรคตับ โดย ALT เป็นเอนไซมชนิดหนึ่งที่่พบได้ในเซลล์ตับ และสามารถพบได้ในเซลล์อื่นๆเช่นเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจหัวใจ เซลล์กล้ามเนื้อในปริมาณเล็กน้อย ดังนั้นค่า ALT ที่ตรวจพบในกระแสเลือดจึงเกิดจากเซลล์ตับ สำหรับในผู้สุขภาพดี จะพบค่า ALT ในเลือดน้อยมาก แต่หากเซลล์ตับถูกทำลายหรืออักเสบจะมีเอนไซม์ ALT จากตับออกมาที่กระแสเลือดปริมาณมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะสั่งตรวจวัดควบคู่กับค่าเอนไซม์ตับตัวอื่นๆด้วยเพื่อประเมินร่วมกัน คือ AST, bililubin, ALP

เมื่อไรแพทย์จะสั่งเจาะเลือดตรวจการทำงานของตับ

แพทย์จะสั่งตรวจเลือดการทำงานของตับเมื่อมีอาการหรืออาการแสดงว่าเป็นโรคตับ หรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคตับ

อาการแสดงโรคตับอักเสบ 

iดีซ่าน
ดีซ่าน
ดีซ่าน
 
 
 
 • อ่อนแรง อ่อนเพลีย
 • เบื่ออาหาร ไม่อยากอาหาร
 • ปวดท้อง,แน่นชายโครงข้างขวา ท้องบวมมีน้ำในท้องหรือท้องมาน
 • ภาวะดีซ่าน (Jaundice) คือมีอาการ ตัวเหลือง ตาเหลือง
 • ปัสสาวะสีเข้ม
 • คันที่ผิวหนัง

ผู้ที่มีความเสี่ยงการโรคตับ

 • ผู้ที่มีประวัติหรือมีโอกาสเป็นไวรัสตับอักเสบ
 • ดื่มดื่มสุราหรือเบียร์มาก
 • มีประวัติครอบครัวเป็นโรคตับ
 • รับประทานยาหรือสมุนไพร หรือวิตามิน ในปริมาณและขนาดที่อาจจะสามารถทำลายตับได้
 • ภาวะอ้วน น้ำหนักเกิน และ/หรือ เป็นเบาหวาน

การแปลผลเลือด

ค่าปกติเท่ากับ 0 – 48 U/L (หน่วย ยูนิตต่อลิตร)

ค่าเอนไซม์ตับ ALT ที่สูงกว่าปกติ สาเหตุ

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของAST : ALT ตามชื่อผู้ค้นคว้าคนแรกนี้ว่า "DeRitis Ratio"

De Ritis Ratio Decision Limit
โรคหรือสุขภาพ <1.0 1.0 to <1.5 1.5 to <2.0 ≥ 2.0

แข็งแรง ผู้หญิง (up to 1.7) เด็ก ทารก
Men (up to 1.3)

ไวรัสตับอักเสบ กำลังดีขึ้น แย่ลง ตับวาย

ตับอักเสบจากสุรา กำลังดีขึ้น ติดสุรา ตับอักเสบเฉียบพลัน

โรคตับเรื้อรัง คงที่ เสี่ยงต่อการเกิดพังผืด Other Causes

โรคกล้ามเนื้อ เรื้อรัง กำลังดีขึ้น เฉียบพลัน

 

 • กรณีค่า ALT สูงเกินกว่า 400 U/L นับเป็นการยืนยันว่าอาจเกิดจากไวรัสแน่ ๆ จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาอัตราส่วน

ค่าปกติของ ALT 20 - 140 IU/L (international units per liter)

โรคหรือภาวะที่ทำให้ ALT สูงได้แก่

 • pregnancy
 • healing bone fracture
 • liver diseases
 • biliary obstruction
 • hepatitis
 • bone disease
 • Paget's disease
 • osteoblastic bone cancers
 • osteomalacia
 • rickets
 • skeletal disease
 • anemia
 • eukemia
 • hyroid gland infection
 • yperparathyroidism
 • hronic alcohol ingestion

โรคหรือภาวะที่ทำให้ค่า ALT ต่ำได้แก่

 • ขาดโปรตีน
 • ขาดแร่ธาตุ magnesium
 • ได้รับวิตาินดีมาก หรือขาดวิตามินซี
 • ขาดอาหาร

ค่าเอนไซม์ที่สูง

Albumin | Globulin | Alkaline phosphatase | AST | ALT | Bilirubin | การแข็งตัวของเลือด | Gamma Glutamic Transpeptidase | lactic dehydrogenase test | การตรวจการทำงานของตับ

 

ทบทวนวันที่ 21/1/2566

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน