Alkaline phosphatase( ALP) ค่าสูงและต่ำบ่งบอกโรคอะไร


Alkaline phosphatase เป็นเอนไซม์ที่มีหน้าที่ในการเอา phosphatase ออกมา เอนไซม์พบได้ในหลายอวัยวะ แต่พบมากในตับ ท่อน้ำดี และในกระดูก

ประโยชน์ของการตรวจ ALP

เป็นการตรวจเพื่อตรวจโรคเกี่ยวกับ

วิธีการตรวจAlkaline phosphatase( ALP)

การตรวจทำได้โดยการเจาะเลือดบริเวณข้อศอก ไม่จำเป็นต้องงดอาหาร

ค่าปกติของ ALP:30 – 120 U/L

ค่าผิดปกติ

ฟอสฟาเทสอัลคาไลน์ Alkaline phosphataseน้อยกว่าปกติ สาเหตุ

ฟอสฟาเทสอัลคาไลน์ Alkaline phosphataseมากกว่าปกติ สาเหตุ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจ

Albumin | Globulin | Alkaline phosphatase | AST | ALT | Bilirubin | การแข็งตัวของเลือด | Gamma Glutamic Transpeptidase | lactic dehydrogenase test | การตรวจการทำงานของตับ

เรียบเรียงวันที่ 21/1/2566

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน