การตรวจหา globulin


หน้าที่ของglobulin

globulin หน้าที่ที่จะช่วยให้เลือดแข็งตัว และนำสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายนอกจากนั้น globulinก็ยังมีหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันที่จะป้องกันโรค ตับจะสร้าง alfa และ beta globulin ส่วน Gamma globulin จะสร้างจาก plasma cell

ชนิดของ globulin

globulin แบ่งออกเป็น 4 ชนิดได้แก่

 • α-1 globulins ได้แก่ α-1 antitrypsin, α-1 antichymotrypsin, orosomucoid (acid glycoprotein), serum amyloid A, and α-1 lipoprotein (HDL).
 • α-2 globulins ได้แก่ α-2 macroglobulin (protease inhibitor), haptoglobin (จับกับ free hemoglobin), protein C (เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด), ceruloplasmin (นำธาตุทองแดง) and α-2 lipoprotein (ไขมัน VLDL).
 • β globulins: ประกอบไปด้วย β-1และ β-2 globulins. β-1 globulins ได้แก่ transferrin (นำธาตุเหล็ก) แล ะhemopexin. β-2 globulins ได้แก่ complement factors 3 และ 4ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการอักเสบ, C-reactive protein, plasminogen เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด, β-2 lipoprotein (ไขมัน LDL), hemopexin, β-2 microglobulin และ บางส่วนของ IgA (especially) และ IgM. Fibrinogen also migrates in this region.
 • γ globulins: เป็น immunoglobulins จะเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกัน: IgM, IgA, IgG,


การรายงานผล

 • albumin ปกติเท่ากับ 3.5-5 gm/dL
 • ค่า globulins ปกติเท่ากับ 2.3-2.8 g/dL
 • ค่า alfa Globulin is 0.2-0.3 g/L;
 • ค่า Beta Globulin is 0.7-1.0 g/L

ความผิดปกติของค่า globulin

ค่า Globulin สูง

 • มะเร็ง หรือโรคของไขกระดูก
 • โรคภูมิคุ้มกันเช่น SLE เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
 • การอักเสบเรื้อรังเช่น syphilis, waldenstrom's macroglobulinemia,
 • โรคตับ
 • โรค Rheumatoid arthritis,
 • ลำไส้อักเสบเรื้อรัง ulcerative colitis,
 • โรคไต kidney disease
 • โรคติดเชื้อเรื้อรัง

ค่า Globulin ต่ำ

 • โรคไต,
 • โรคตับ,
 • ลำไส้อักเสบทำให้ดูดซึมอาหารไม่ดี celiac disease,
 • โรคลำไส้อักเสบ inflammatory bowel disease (IBD),
 • เม็ดเลือดแดงแตกก่อนวัย acute hemolytic anemia,
 • ร่างกายไม่สามารถสร้าง( gammaglobulin)agammaglobulinemiac และ hypogammaglobulinemia

อัตราส่วนของ Globulin ต่อ Albumin

อัตราส่วนของ Globulin ต่อ Albumin ปกติอยู่ที่ 1:2 แต่อาจจะแกว่งตัวไปถึง 1.7-2.2 หากอัตราส่วนนี้เปลี่ยนแปลงมากอาจจะบ่งบอกว่าเกิดความผิดปกติ ค่าผิดปกติอาจจะเกิดจากมีการผลิต globulin เพิ่มขึ้น หรือมีการผลิต albumin ลดลง หรือผลิต globulin ลดลง

วิธีการเพิ่มระดับ Globulin

หากผลเลือด globulin มีค่าต่ำการรับประทานอาหารบางประเภทจะเพิ่มระดับ Globulin

 • dried apricots, peas, prunes and raisins, spinach and kale.
 • เนื้อสีแดงเช่น หมู วัว แพะ อาหารทะเล เช่น หอย กุ้ง ปลา
 • ไข่
 • ธัญพืช

Albumin | Globulin | Alkaline phosphatase | AST | ALT | Bilirubin | การแข็งตัวของเลือด | Gamma Glutamic Transpeptidase | lactic dehydrogenase test | การตรวจการทำงานของตับ

 

เรียบเรียงวันที่ 27/1/2566

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน