หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

โรคปวดข้อรูมาตอยด์  Rheumatoid Arthritis

พยาธิสภาพ

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์อักเสบคืออะไร

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) เป็นโรคข้ออักเสบที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันทำลายข้อตัวเอง ทำให้เกิดการอักเสบของข้อ เนื้อเยื่อรอบข้อ อาการที่สำคัญคือปวดข้อและอาการนอกข้ออ่านรายละเอียดที่นี่

 

จากการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบว่าโรคนี้พบได้ประมาณร้อยละ 0.5-1.5 ของประชากร สำหรับในประเทศไทยนั้นจากการศึกษาของพรชิตา ชัยอำนวย และคณะพบความชุกของโรคนี้ร้อยละ 0.12 ถึงแม้ว่าโรคนี้จะมีความชุกค่อนข้างต่ำ แต่โรคนี้ก็เป็นโรคข้ออักเสบที่พบได้บ่อยที่สุดในบรรดากลุ่มโรคข้ออักเสบชนิดไม่ทราบสาเหตุ อุบัติการณ์ของโรคนี้สูงขึ้นตามอายุ และพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 75 ปี แต่อุบัติการณ์ในเพศชายจะใกล้เคียงกับเพศหญิงในผู้ป่วยที่เริ่มเป็นเมื่ออายุมากกว่า 75 ปี

สาเหตุ

สาเหตุยังไม่ทราบแต่เชื่อว่าเป็นโรค Autoimmune หมายถึงมีความผิดปรกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ทำลายข้อตัวเอง นอกจากนั้นยังพบว่า กรรมพันธ์ ฮอร์โมน บุหรี่ การติดเชื้อเป็นตัวกระตุ้นทำให้โรคกำเริบ

อ่านรายละเอียดที่นี่

อาการของข้ออักเสบรูมาตอยด์เป็นอย่างไร

อาการที่พบบ่อยได้แก่

 • ปวดข้อ ข้อบวม
 • ข้อติด
 • อ่อนเพลีย ซึมเศร้า
 • ซีด
 • อาการเหมือนไข้หวัด ไม่สบายตัว

อาการอื่นๆที่พบได้

 • น้ำหนักลด
 • ตาอักเสบ
 • rheumatoid nodules
 • อักเสบของอวัยวะระบบอื่น

อ่านรายละเอียดที่นี่

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการจะเป็นการตรวจเลือด และการตรวจทางรังสี การตรวจเลือดแบ่งเป็น

 • การตรวจว่ามีการอักเสบหรือไม่ESR
 • การตรวจหาว่ามีภูมิหรือไม่
 • การเจาะเอาน้ำในข้อเข่าไปตรวจ
 • การตรวจเลือด CBC

การตรวจทางรังสี

อ่านรายละเอียดที่นี่

การวินิจฉัย

เกณฑ์การวินิจฉัยโรคนี้แบ่งออกเป็น 4 หมวดประกอบด้วย

 1. จำนวนและตำแหน่งของข้อที่มีการอักเสบ(synovitis) (0-5 คะแนน)
 2. การตรวจพบrheumatoid factor หรือ ACPA ในเลือด (0-3 คะแนน)
 3. ระยะเวลาที่มีข้ออักเสบ (0-1 คะแนน) และ
 4. ค่าacute phase reactants ที่สูงขึ้น (0-1 คะแนน)

รวบรวมคะแนนหากมากกว่า 6 คะแนนจะช่วยวินิจฉัย

อ่านรายละเอียดที่นี่

การรักษา

การรักษาแบ่งเป็น

 • การรักษาทั่วไป
 • การรักษาด้วยยา
 • การผ่าตัด

การรักษาด้วยยาแบ่งงอกเป็น

 • ยาแก้ปวด
 • ยากลุ่ม NSAID
 • ยากลุ่ม disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs)
 • ยาsteroid

รายละเอียดอ่านที่นี่

ผลของโรครูมาตอยด์

ผู้ป่วยโรครูมาตอยด์ในระยะยาวจะเป็นเช่นไร

 • 75% ของผู้ป่วยจะมีอาการปวดข้อเล็กน้อย อาจจะมีบวมเป็นๆหายๆ
 • 20%จะมีอาการข้ออักเสบแบบอ่อนๆ
 • 5% จะมีข้อผิดรูปและมีอาการรุนแรง

รายละเอียดอ่านที่นี่

   

fb google