หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ลักษณะรองเท้าที่ดี

รองเท้ามีประโยชน์ที่สำคัญคือใช้ป้องกันเท้าเช่นตะปูตำ และลดการกระแทกเวลาเราเดิน รองเท้าที่ดีต้องใส่พอดีกับเท้าการที่รองเท้ากว้างหรือแคบไป จะทำให้เกิดการได้รับบาดเจ็บและเท้าพิการส่วนประกอบของรองเท้ามีดังนี้

 

รองเท้าที่ดีต้องมีลักษณะดังนี้

การเลือกรองเท้าสำหรับเด็ก

เด็กไม่จำเป็นต้องสวมรองเท้าจนกระทั่งเมื่อเด็กเริ่มเดินประมาณอายุ 12-15 เดือนต้องซื้อรองเท้าที่พอดีกับเท้า โดยทั่วไปอาจจะต้องเปลี่ยนรองเท้าทุก3- 6 เดือนหากเท้าเด็กโตขึ้น หากเด็กชอบถอดรองเท้าออกบ่อยๆแสดงว่ารองเท้านั้นอาจจะใส่ไม่สบายเท้าให้ตรวจเท้าเด็กว่ามีรอยกดทับ หรือรอยแดงหรือรอยถลอกหากมีแสดงว่ารองเท้าคับไป

รองเท้าสำหรับผู้หญิง

รองเท้าที่ดีควรจะส้นเตี้ยและปลายเท้ากว้างแต่สำหรับคุณผู้หญิงมักจะเลือกรองเท้าส้นสูงปลายเท้าแคบ ซึ่งทำให้เกิดอาการปวดเท้า นิ้วเท้า น่องและหลัง

ภาวะที่เกิดจากการใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสม

การดูแลเท้า

   

fb google