เล็บขบ

เป็นปัญหาที่พบบ่อย โดยเฉพาะคุณผู้หญิง จะพบได้บ่อย บางรายเป็นเรื้อรัง บางรายก็เป็นแบบเฉียบพลัน และก่อให้เกิดความเจ็บปวดเป็นอันมาก นิ้วที่พบบ่อยคือนิ้วหัวแม่เท้า

อาการ

  • อาการจะเป็นมากเมื่อใส่รองเท้าที่คับ และสั้นเกินไป
  • ผู้ที่เป็นเฉียบพลันจะมีอาการปวดมาก
  • ส่วนผู้ที่เป็นเรื้อรังจะมีอาการปวดเวลาเดินด้วยรองเท้า

สาเหตุ

  • ได้รับอุบัติเหตุที่เล็บ
  • การตัดเล็บที่ไม่ถูกวิธีโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่ทำเล็บที่ร้านเสริมสวย ซึ่งจะตัดถึงมุมเล็บทำให้เล็บงอกออกมาแล้วแทงเนื้อ
  • รองเท้าแคบและสั้นเกินไป
  • เล็บหนาเกินไป

การป้องกัน

  • ให้ตัดเล็บเป็นเส้นตรง ไม่ตัดมุมเล็บ และไม่ตัดติดหนัง
  • หลีกเลี่ยงรองเท้าที่คับและสั้นเกินไป
  • หากมีอาการปวดอาจจะแช่ด้วยน้ำเกลืออุ่นๆสัก 10 นาที

เล็บขบ

โรคข้อเท้าและเอ็น รายละเอียดอ่านที่นี่