jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

เล็บขบ

 

เล็บขบหมายถึงภาวะที่มีปลายเล็บทิ่มเข้าบริเวณผิวหนังที่ปลายเล็บ เล็บขบจะเกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อข้างเล็บทำให้เกิดอาการเจ็บปวด เล็บขบมักจะเกิดที่ด้านนอกของนิ้วเท้า หรือที่เรียกว่า onychocryptosis และหากไม่รักษาเล็บขบจะเกิดการงอกของเนื้อเยื่อขึ้นมา มีหนองไหล

สาเหตุของเล็บขบ

สาเหตุของเล็บขบส่วนใหญ่เกิดจากการที่ตัดเล็บไม่ถูกต้อง และหรือการสวมรองเท้าที่คับเกินไป ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดเล็บขบได้แก่่อาการและอาการแสดงของเล็บขบ

อาการแสดงของเล็บขบแบ่งออกเป็นสามระยะได้แก่

การดูแลเล็บขบในระยะนี้

  1. ระยะที่ 2
    เล็บขบระยะที่2

    ระยะที่2

การดูแลเล็บขบในระยะที่ 2

  1. ระยะที่ 3
    เล็บขบระยะที่3

    ระยะที่3

การดูแลเล็บขบในระยะนี้

การดูแลแผลหลังผ่าตัด

การดูแลด้วยตัวเองที่บ้าน

เมื่อไรจึงจะพบแพทย์

ท่านควรจะพบแพทย์เมื่อเล็บขบมีการติดเชื้อ มีหนองไหล หรือมีภาวะดังต่อไปนี้

การป้องกันเล็บขบ


กลับหน้าผิวหนัง | ผิวหนังอักเสบ | ฝีที่ผิวหนัง | ผิวหนังติดเชื้อแบคทีเรีย