jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การติดเชื้อแบททีเรียที่ผิวหนัง

ผิวของทารกแรกคลอดจะเป็นผิวที่บริสุทธิ์ไม่มีเชื้อโรค ต่อมาก็จะมีเชื้อโรคมาอาศัยบนผิวเชื้อนี้ไม่ก่อให้เกิดโรค ผิวหนังแต่ละก็ส่วนก็เชื้อโรคไม่เหมือนกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมก็อาจจะทำให้เกิดโรค เช่น หากเชื้อมีการเจริญมากไป หรือมีความอับชื้น หรือมีการเสียดสีของผิวหนัง หรือมีแผล หรือร่างกายเราอ่อนแอ สาเหตุต่างๆดังกล่าวจะทำให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนัง หากการรักษาล่าช้าก็อาจจะทำให้เสียชีวิต

การวินิจฉัย

ทำได้ง่าย จากประวัติการเจ็บป่วย การดูผื่นหรืออาจจะนำเอาหนองไปตรวจย้อมหรือเพราะเชื้อก็จะทำให้ทราบสาเหตุของการติดเชื้อ

การรักษา ส่วนใหญ่จะตอบสนองดีต่อยาปฎิชีวนะชนิดรับประทาน ส่วนยาทามักจะไม่ค่อยได้ผลและอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง เนื้อหาและรูปภาพที่แสดงจะเป็นโรคที่พบบ่อย

คลิกดูภาพ

ผิวหนังอักเสบ impetigo

 

เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียทีผิวหนัง เกิดจากเชื้อ Staphylococcus ทำให้มีตุ่มหนองขึ้นโดยมากเป็นที่หน้า

ผื่นพุงพอง impetigo

การอักเสบของต่อมขน Folliculitis

 

เป็นการอักเสบที่ต่อมขนเกิดจากเชื้อ Staphylococcus ทำให้มีตุ่มแดง หากเชื้อลามไปรากขนจะทำให้มีตุ่มหนอง

ต่อมขนอักเสบ

ไฟลามทุ่ง Erysipelas

 

เป็นการเสบของผิวหนังและลามเข้าระบบน้ำเหลืองเกิดจากเชื้อ Streptococcus

ไฟลามทุ่ง

ผิวหนังอักเสบ Cellulitis

 

คือการอักเสบของผิวหนัง โดยเริ่มต้นที่ผิวหนัง แล้วลามลงสู่ชั้นใต้ผิวหนัง อาจจะเริ่มจากผิวที่มีแผลแมลงกัด พุพอง หรือเกิดหลังจากไข้สุกใส ผู้ป่วยเบาหวาน หรือภูมิคุ้มกันไม่ดี สามารถเกิดโรคได้โดยที่ผิวหนังปกต

ผิวอักเสบ

ฝี Carbuncle

 

เป็นการอักเสบของต่อมขนหลายต่อมรวมกัน ทำให้เกิดก้อนซึ่งมีหนองอยู่ข้างใน ก้อนที่อยู่ชิดผิวหนังจะแตกออกมา

ฝี

เล็บขบ Paronychia

 

เล็บขบหมายถึงภาวะที่มีปลายเล็บทิ่มเข้าบริเวณผิวหนังที่ปลายเล็บ จะเกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อข้างเล็บทำให้เกิดอาการเจ็บปวด

เล็บขบ

ผิวอักเสบ Ecthyma

 

เป็นการติดเชื้อที่ผิวหนัง มีผื่นผุพอง และแตกเป็นแผล มีสะเก็ดหนองคลุม

ecthyma

ผิวหนังอักเสบ Necrotizing Fasciitis

 

เป็นการอักเสบ และมีการทำลายของกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่เข้าทางแผล และมีการหลังสารที่เป็นพิษต่อเนื้อเยื่อ และกล้ามเนื้อ

เนื้อเยื่อใตผิวหนังอักเสบ necrotizing fasciitis