jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

ไฟลามทุ่ง Erysipelas

 

เป็นการติดเชื้อที่ส่วนบนของผิวหนังจากเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่า Group A beta haemolytic streptococci และเชื้อได้ลามเข้าสู่ระบบน้ำเหลือง

1

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อนี้คือ การที่มีระบบไหลเวียนไม่ดี ติดเชื้อรา แมลงกัด หรือแผลจากการผ่าตัด บางกรณีอาจจะเกิดจากเชื้อที่อยู่ในโพรงจมูกของผู้ป่วย นอกจากนั้นโรคประจำตัวผู้ป่วยก็มีส่วนช่วยทำให้ติดเชื้อง่าย ได้แก่ โรคเบาหวาน ติดสุรา โรคเอดส์ โรคไต เป็นต้น

เชื้อเมื่อเข้าสู้ระยยน้ำเหลืองจะทำให้มีผื่นแดงและบวม ร่วมกับต่อมน้ำเหลืองโตสาเหตุ

เกิดจาดเชื้อ beta-hemolytic streptococcus group A

อาการ

ตำแหน่งที่เกิด ผิวหนังบริเวณแขนหรือขา ใบหน้า จะเริ่มต้นด้วยอาการครั่นเนื้อครั่นตัว ไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ผิวหนังจะเริ่มต้นมีบริเวณที่แดงและขยายตัวอย่างรวดเร็ว บริเวณดังกล่าวจะกดเจ็บ ผื่นนูนขึ้นเป็นขอบชัดเจน เมื่อกดบริเวณผื่นสีจะจางลง ต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียงจะโต และกดเจ็บ

การรักษา

แผลพุพอง ฝีผักบัว ผิวหนังอักเสบ ecthyma ไฟลามทุ่ง ต่อมขนอักเสบ หนองซอกเล็บ