jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

Ecthyma

 

เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียทีผิวหนัง เชื้อที่เป็นสาเหตุจะเหมือนกับโรคติดเชื้อ Impetigo แต่จะแตกต่างที่แผลผุพองจะแตกและตกสะเก็ดเป็นบริเวณกว้าง

สาเหตุEcthyma

เกิดจากเชื้อ Staphylococcus ,Streptococcus หรืออาจจะเกิดเชื้อทั้งสองชนิด มักจะพบในเด็กที่สุขภาพไม่ดี หรือเป็นหลังจากถูกแมลงกัด

อาการ Ecthyma

ecthyma

เริ่มเป็นตุ่มแดงก่อน ต่อมากลายเป็นตุ่มน้ำ ผุพอง และแตกเป็นแผลมีสะเก็ดหนองคลุม อาจจะมีหลายแผล พบมากบริเวณหน้าแข็ง ต้นขา ก้น แผลจะลุกลามเมื่อมีการเกาการรักษาEcthyma

กลับหน้าโรคผิวหนัง

แผลพุพอง ฝีผักบัว ผิวหนังอักเสบ ecthyma ไฟลามทุ่ง ต่อมขนอักเสบ หนองซอกเล็บ