หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

Erythromycin

หากมีอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

 • มีอาการใจสั่น มึนศีรษะ หน้ามืดเป็นลม
 • มีอาการคลื่นไส้อาเจียน แน่นท้อง ตัวเหลืองปัสสาวะเข้ม
 • ท้องร่วง
 • มีปัญหาเรื่องการได้ยิน
 • แน่นท้องหลังรับประทานอาหาร

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

ขนาดและวิธีใช้ยา

คำแนะนำพิเศษ 

ก่อนใช้ยาต้องแจ้งแพทย์เรื่องอะไรบ้าง

ผลข้างเคียงที่สำคัญของยา Erythromycin

ข้อควรระวัง

 1. ที่พบได้บ่อย คือ อาจทำให้มวนท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน ในกรณีที่ใช้ขนาดสูง (ควรลดขนาดยาลง หรือ  กินยาลดกรดควบด้วย)
 2. อาจทำให้เกิดตับอักเสบ (ดีซ่าน) ซึ่งมักจะเกิดหลังใช้ยาติดต่อกันนาน 10-20 วัน เมื่อหยุดยาก็หายได้ 
 3. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ เพราะอาจมีพิษต่อตับ
 4. ห้ามใช้ร่วมกับยาแก้แพ้ชนิดไม่ง่วง ชื่อ เทอร์เฟนาดีน (Terfenadine) อาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะจนถึงหยุดเต้นได้
 5. อาจแพ้มีผื่นคันได้ ซึ่งพบได้น้อย

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์

สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท B

ข้อห้ามในการให้ยา

 1. รับประทานร่วมกับยา Terfenadine ,astemizole,cisapride, pimozide, ergotamine, or dihydroergotamine
   

 


fb google