หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

ยารักษาความดันโลหิตสูง felodipine

ยานี้จัดเป็นยารักษาความดันโลหิตสูงกลุ่ม calcium- channel blocker (CCB) แคลเซี่ยมเป็นฐาตุที่สำคัญในการบีบตัวของกล้ามเนื้อ ยา felodipine จะป้องกันการหลั่งของแคลเซี่ยมในกล้ามเนื้อของหลอดเลือดแดง ทำให้ผนังหลอดเลือดแดงมีการขยายซึ่งจะทำให้ความดันโลหิตลดลง มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดและลดแรงต้านทานของหลอดเลือดส่วนปลาย ทำให้ความดันโลหิตลดลง

ก่อนจะใช้ยาท่านจะต้องรู้ผลข้างเคียงที่อันตรายหากเกิดขึ้นจะต้องหยุดยาและไปโรงพยาบาลทันทีได้แก่อาการ แพ้ยาซึ่งจะมีอาการผื่นลมพิษ หายใจลำบาก บวมใบหน้า บวมริมฝีปาก ลิ้นและคอ

ลมพิษ

หากเกิดอาการต่อไปนี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา felodipine

ขนาดของยาที่ใช้รักษา

การใช้ยา felodipine ร่วมกับยาชนิดอื่น

ผลข้างเคียงของยา

ผลข้างเคียงที่พบได้แก่ บวมหลังเท้า ปวดศีรษะ หน้าแดง มึนงง หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตต่ำ

Nifedipine | Amlodipine | Felodipine | Nicardipine | Nimodipine | Diltiazem |

   

 


fb google