ยาลดความดันโลหิต Amlodipine

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและแจ้งแพทย์

 • มีอาการหน้ามืด
 • บวมมือและเท้า
 • หัวใจใสั่นและเต้นเร็ว
 • เจ็บเค้นหน้าอกเพิ่มมากขึ้น

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา Amlodipine

ยานี้เพิ่มปริมาณเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจ จึงใช้รักษาอาการปวดเค้นอก (แอนจินาเพ็คตอริส) และใช้ลดความดันโลหิต เนื่องจากมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือด และลดแรงต้านทานของหลอดเลือดส่วนปลาย

 • ความดันโลหิตสูง
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

ขนาดยา Amlodipine ที่ใช้

 • ขนาดเริ่มต้นให้ 5 มิลิกรัมวันละครั้งโดยมากขาดปกติที่ให้วันละ 10 มิลิกรัม
 • สำหรับผู้สูงอายุ หรือมีโรคตับและโรคไตจะเริ่มต้นวันละ 2.5 มิลิกรัม
 • การปรับยาให้ปรับยาทุก 7-14 วัน

ผลข้างเคียงของยา Amlodipine

 • ไม่ค่อยพบอาการข้างเคียง แต่ก็เกิดขึ้นได้ อาจมีอาการเวียนศีรษะ มึนงง จึงควรหลีกเลี่ยงการขับรถ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
 • ควรเปลี่ยนอิริยาบถอย่างช้า ๆเพราะอาจจะทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำ
 • อาจเกิดอาการอ่อนเพลีย แสบยอดอก ตะคริว ปวดศีรษะ หรือรู้สึกร้อน ในระยะแรกที่ใช้ยาเท่านั้น หากเป็นนานหรือรุนแรงควรพบแพทย์
 • หากมีอาการต่อไปนี้ได้แก่ หายใจขัด มือหรือเท้าบวม เวียนศีรษะรุนแรง ท้องผูก คลื่นไส้ หัวใจเต้นผิดปกติให้พบแพทย์ทันที

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบทุกครั้ง 

 • ประวัติการแพ้ยา amlodipine หรือยาอื่นๆ
 • ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร โดยเฉพาะอย่างยิ่งยากลุ่มต้านเบต้า (atenolol, carteolol, metoprolol, propranolol เป็นต้น) ยารักษาโรคหัวใจ digoxin ยาต้านชัก phenytoin และยาลดความดันโลหิตอื่น ๆ ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
 • กำลังตั้งครรภ์ หรือรวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร
 • โรคหัวใจหรือเคยมีประวัติของภาวะหัวใจวาย หรือภาวะหัวใจล้มเหลว อาการลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ (aortic stenosis)
 • ความผิดปกติของการทำงานของตับ

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์
สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท C

Nifedipine | Amlodipine | Felodipine | Nicardipine | Nimodipine | Diltiazem |

เพิ่มเพื่อน