หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

Diltiazem

หากเกิดอาการในขณะรับประทานยาชนิดนี้ให้หยุดยาและแจ้งแพทย์

 • ใจสั่น อาการเจ็บหัวใจเป็นนานและถี่ขึ้นหรือรุนแรงขึ้น
 • มีผื่นแดง หรือตุ่มน้ำที่ผิวหนัง
 • มือหรือเท้าบวมหรือขาส่วนล่างบวม หายใจขัด น้ำหนักเพิ่มรวดเร็ว
 • หายใจลำบาก
 • หัวใจเต้นช้า
 • เวียนศีรษะ หน้ามืดเป็นลม
 • แน่นท้อง เบื่ออาหาร ตัวเหลืองตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

ยานี้เพิ่มปริมาณเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจ จึงใช้รักษาอาการปวดเค้นอก (แอนจินาเพ็คตอริส) และใช้ลดความดันโลหิต เนื่องจากมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดและลดแรงต้านทานของหลอดเลือดส่วนปลาย

 1. ความดันโลหิตสูง
 2. เจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ขนาดยาที่ใช้

 1. ความดันโลหิตสูงจะเริ่มให้ขนาด 120 มิลิกรับหากความดันโลหิตยังคุมไม่ได้ให้ปรับยาหลังจากได้ยาไปแล้ว 14 วัน ขนาดยาไม่เกิน 540มิลิกรับต่อวัน
 2. อาการเจ็บหน้าอกจากหลอดเลือดหัวใจตีบ ขนาดยาเริ่ม 120-180 มิลิกรับต่อวัน ปรับยาทุก 14 วันขนาดยาที่ใช้ไม่เกิน 540 มิลิกรัมต่อวัน

ก่อนใช้ยานี้

ก่อนจะใช้ยานี้ต้องแจ้งแพทย์และเภสัชหากคุณมีประวัติดังต่อไปนี้

วิธีการใช้ยา

ผลข้างเคียงของยาที่ต้องเฝ้าระวัง

 1. การเต้นของหัวใจ ยานี้จะลดการเต้นของหัวใจ และอาจจะทำให้หัวใจเต้นช้าโดยเฉพาะผู้ที่มีโรค sick sinus syndrome จะต้องติดตามการเต้นของหัวใจ
 2. หัวใจล้มเหลว เนื่องจากยานี้จะกดการทำงานของหัวใจอาจจะทำให้หัวใจล้มเหลวกำเริบ
 3. ความดันโลหิตต่ำ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจ หรือใช้ยาลดความดันหลายชนิด
 4. ตับอักเสบ

ผลข้างเคียงของยา

ผลข้างเคียงที่รุนแรงพบไม่บ่อย หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและพบแพทย์

ผลข้างเคียงที่พบและแนวทางแก้ไขได้แก่

ข้อห้ามในการใช้ยา

 1. เป็นโรค sick sinus syndrome จะให้ยานี้ได้หากใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ
 2. ผู้ที่ปัญหาเกี่ยวการนำไฟฟ้า( second- or third-degree AV block )
 3. ผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำ< 90 mm Hg systolic),
 4. ผู้ป่วยแพ้ยานี้
 5. ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายและเริ่มมีน้ำท่วมปอด

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์

สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท C

Nifedipine | Amlodipine | Felodipine | Nicardipine | Nimodipine | Diltiazem |

   

 


fb google