หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การคลำชีพขจร Pulse rate

การคลำชีพขจรหมายถึงการคลำเส้นเลือดเลือดแดงที่อยู่ให้ผิวหนังมากที่สุด เมื่อหัวใจบีบตัวเส้นเลือดที่เราคลำจะมีคลื่นมากระทบกับนิ้ว เมื่อหัวใจคลายตัวคลื่นที่มีกระทบจะลดลง เราเรียกว่าหัวใจเต้นหนึ่งครั้ง

ตำแหน่งที่ใช้คลำชีพขจร

เวลาเราคลำชีพขจรเราคลำอะไรบ้าง

  1. นับชีพขจรโดยมากเราจับแค่ 30 วินาทีแล้วคูณสองเป็นจำนวนครั้งต่อนาที
  2. ดูความสม่ำเสมอของชีพขจร ปกติชีพขจรจะเร็วหรือช้าแต่จะสม่ำเสมอ
  3. ความแรงของชีพขจร ปกติชีพขจรจะมีความแรงจนกระทั่งปลายนิ้วสัมผัสได้ การที่ชีพขจรเบาแสดงว่าหัวใจบีบตัวให้เลือดออกไปแต่ละครั้งน้อย

ชีพขจรของคนเราเต้นกี่ครั้ง

อัตราการเต้นของหัวใจ
ทารกและเด็ก 100-130
เด็ก-วัยรุ่น 80-100
ผู้ใหญ่ 60-100

อัตราการเต้นของหัวใจหรือชีพขจรขึ้นกับ

จากวิดิโอข้างล่างจะเป็นวิธีคลำชีพขจรที่ข้อมือ ให้นับจำนวนครั้งในสามสิบวินาทีแล้วคูสองจะได้อัตราการเต้นเป็นครั้งต่อนาที

   

fb google