ตำแหน่งที่จะคลำชีพขจร

ตำแหน่งที่ใช้คลำชีพขจรเป็นตำแหน่งที่มีเส้นเลือดอยู่ใกล้ผิวหนังมากที่สุด ตำแหน่งที่นิยมได้แก่

  • ตำแหน่งบริเวณข้อมือ เรียกว่า radial pulse เป็นตำแหน่งที่นิยมมากที่สุด
  • ตำแหน่งข้อศอกเรียก Brachial artery เป็นตำแหน่งเส้นเลือดค่อนข้างใหญ่คลำง่าย
  • ตำแหน่งบริเวณคอเรียก Carotid pulse เป็นตำแหน่งที่เส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองอยู่ใต้ผิวหนัง คลำได้ง่าย มักจะใช้คลำในกรณีที่คลำเส้นเลือดอื่นแล้วไม่พบชีพขจร
  • เส้นเลือดแดงที่ขาหนีบหรือที่เรียกว่า Femoral pulse เป็นเส้นเลือดแดงใหญ่ซึ่งคลำได้ง่าย
  • เส้นเลือดแดงที่ข้อเข่า Popliteal arteryตำแหน่งนี้จะคลำยาก ปกติไม่นิยมใช้คลำชีพขจร นอกจากว่าสงสัยจะมีการอุดตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเท้า
  • ตำแหน่งเส้นเลือดหลังเท้าเรียก Dorsalis pedis เป็นเส้นเลือดขนาดเล็กหากวางตำแหน่งนิ้วไม่ถูกจะคลำไม่ได้

รูปตำแหน่งที่จะคลำชีพขจร

Femoral pulse

Popliteal artery

Dorsalis pedis

ภาพข้างล่างจะเป็นคลำชีพขจรตำแหน่งต่างๆ

เพิ่มเพื่อน