หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ยารักษากระเพาะอาหาร Cimetidine

ยารักษากระเพาะอาหาร Cimetidine เป็นยาในกลุ่ม H2 blockers มีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหาร ใช้รักษาโรคกระเพาะอาหาร กรดไหลย้อน ภาวะที่กรดหลั่งออกมามากเช่น Zollinger-Ellison syndrome

ผลข้างเคียงที่สำคัญของยา Omeprazole

ก่อนจะใช้ยาท่านจะต้องรู้ผลข้างเคียงที่อันตรายหากเกิดขึ้นจะต้องหยุดยาและไปโรงพยาบาลทันทีได้แก่อาการ แพ้ยาซึ่งจะมีอาการผื่นลมพิษ หายใจลำบาก บวมใบหน้า บวมริมฝีปาก ลิ้นและคอ เสียงแหบ หัวใจเต้นเร็ว หรือเต้นผิดจังหวะ เหนื่อบง่าย มีไข้ ท้องร่วง

หากเกิดอาการต่อไปนี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา Cimetidine

  1. ใช้รักษาแผลที่ลำไส้เล็กส่วนต้น Duodenal ulcer ใช้เวลารักษา 4 สัปดาห์ โดยมากไม่เกิน 8 สัปดาห์ ขนาดยาที่ใช้รักษามีตั้งแต่ 400-1600 มิลิกรัมต่อวัน แต่ให้เริ่ม 800 มิลิกรัมก่อนนอนวันละครั้ง ผู้ป่วยส่วนใหญ่แผลจะหายใน 1-2 สัปดาห์
  2. การป้องกันการเกิดแผลที่ลำไส้เล็กส่วนต้นอาจจะต้องให้นาน 5 ปีโดยให้วันละ 400 มิลิกรัมก่อนนอน
  3. การรักษาแผลที่กระเพาะอาหารโดยมากรักษาไม่เกิน 8 สัปดาห์ให้ขนาด 800 มิลิกรัมก่อนนอน หรือ 300 มิลิกรัมวันละ 4 ครั้ง
  4. โรคกรดไหลย้อนที่มีหลอดอาหารอักเสบร่วมด้วยให้รักษานาน 12 สัปดาห์ต้องให้ยา Cimetidine วันละ 1600 มิลิกรัมโดยแบ่งให้ 800 มิลิกรัมวันละ 2 ครั้ง หรือ 400 มิลิกรัมวันละ 4 ครั้ง
  5. การป้องกันเลือดออกทางเดินอาหาร มักจะให้เป็นยาฉีด
  6. รักษาภาวะที่มีการหลั่งกรดมากไป ให้ 300 มิลิกรัมวันละ 4 ครั้ง

ขนาดและวิธีการใช้ยา

ก่อนการใช้ยา Cimetidine ต้องทำอะไรบ้าง

ผลข้างเคียงของยา cimetidine

ผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายหากเกิดขึ้นให้หยุดยาโดยทันทีและพบแพทย์

เมื่อเกิดอาการข้างเคียงควรทำอย่างไร
อาการข้างเคียงที่อาจพบ ได้แก่

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์

สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท B

ยาน้ำแก้โรคกระเพาะ | ยาระบาย | ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน | ยา cisapride | ยา hyocyamine | ยาแก้กระเพาะกลุ่ม PPI | ยาขับลม | sucralfate | ranitidine | nizatidine | cimetidine | famotidine | ยาแก้ท้องเสีย | Esomeprazole | lansoprazole | Omeprazole | Misoprostol

   


fb google