ยารักษาโรคท้องร่วง Loperamide

 รูปแบบยา  แคปซูล ยาเม็ด และยาน้ำ

ยานี้ใช้สำหรับยานี้ใช้เพื่อช่วยบรรเทาอาการท้องเสียโดยการลดการเคลื่อนไหวของลำไส้ ก่อนจะใช้ยาท่านจะต้องรู้ผลข้างเคียงที่อันตรายหากเกิดขึ้นจะต้องหยุดยา และไปโรงพยาบาลทันทีได้แก่อาการ แพ้ยาซึ่งจะมีอาการผื่นลมพิษ หายใจลำบาก บวมใบหน้า บวมริมฝีปาก ลิ้นและคอ เสียงแหบ หัวใจเต้นเร็ว หรือเต้นผิดจังหวะ เหนื่อบง่าย มีไข้ ท้องร่วง

หากเกิดอาการต่อไปนี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

 • ปากแห้ง
 • มึนงง
 • ซึม
 • อาเจียน
 • แน่นจุกเสียดท้อง ท้องอืด
 • ท้องผูก
 • อ่อนเพลีย

วิธีใช้ยา Loperamide

 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาแคปซูล ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานยานี้ 1 เม็ด เฉพาะเมื่อมีอาการ และสามารถรับประทานซ้ำได้ทุก 4-6 ชั่วโมงถ้ายังมีอาการท้องเสียอยู่ หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • หรือให้ขนาด 2 แคปซุลหลังถ่ายเหลว และรับประทาน 1 แคปซูลทุกครั้งที่ถ่ายเหลว แต่ทั้งวันห้ามเกิน 8 แคปซูล
 • ไม่ควรรับประทานยานี้ติดต่อกันนานเกิน 1 สัปดาห์
 • หากรับประทานยาแล้ว มีไข้ ปวดท้องรุนแรง หรือ อุจจาระมีเลือดปน หรือ อาการท้องเสียไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ให้รีบปรึกษาแพทย์

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 

 • การแพ้ยา loperamide หรือแพ้ยาอื่นๆ
 • ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
 • อุจจาระดำ หรือมีมูกเลือดปน
 • มีความผิดปกติของการทำงานของตับ
 • มีไข้
 • ท้องเสียมากกว่า 2 วัน หรือ ปวดท้องรุนแรง ท้องอืดบวม
 • ตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร 
 • ยาอาจจะทำให้ง่วงหรือซึมดังนั้นไม่ควรขับรถหรือทำงานใกล้เครื่องจักร
 • การดื่มสุราจะทำให้ง่วงซึมมากขึ้น

ผลข้างเคียงของยา Loperamide

 • ปากแห้ง
 • มึนงง
 • ซึม
 • อาเจียน
 • แน่นจุกเสียดท้อง
 • ท้องผูก

ข้อสำคัญยานี้ไม่ควรใช้กับเด็กที่อายุน้อยกว่า 12ขวบ เนื่องจากผลข้างเคียงจะมาก สำหรับผู้สูงอายุควรจะได้รับการทดแทนด้วยสารน้ำอย่างเพียงพอ

การใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นอาจจะมีผลต่อระดับยาทั้ง 2 ชนิดจึงต้องระวังระดับยา

 • Lomitapide
 • Nilotinib
 • Saquinavir
 • Simeprevir
 • Tocophersolan
 • Gemfibrozil
 • Itraconazole

หากท่านมีโรคต่อไปนี้ต้องแจ้งแพทย์เพราะยาอาจจะทำให้โรคแย่ลง

 • ลำไส้อักเสบ Colitis
 • เป็นโรคบิด Dysentery
 • เป็นโรคตับ
 • อย่าใช้ loperamide รักษาโรคท้องร่วงที่มีไข้ หรือถ่ายอุจาระมีมูกเลือด
 • ก่อนจะให้ยา loperamide หากผู้ป่วยมีอาการขาดน้ำจะต้องให้ได้รับสารน้ำอย่างเพียงพอเสียก่อน
 • หากท่านซื้อยารับประทานเอง และอาการยังไม่ดีขึ้นใน 2 วันให้ปรึกษาแพทย์ หากแพทย์เป็นผู้ที่จ่ายยานี้ หลังจากรับประทานยา 5 วันและอาการยังไม่ดีขึ้นให้กลับไปปรึกษาแพทย์

ยาน้ำแก้โรคกระเพาะ | ยาระบาย | ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน | ยา cisapride | ยา hyocyamine | ยาแก้กระเพาะกลุ่ม PPI | ยาขับลม | sucralfate | ranitidine | nizatidine | cimetidine | famotidine | ยาแก้ท้องเสีย | Esomeprazole | lansoprazole | Omeprazole | Misoprostol