หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ยาลดกรด Esomeprazole

ยา Esomeprazole เป็นยาในกลุ่ม Proton pump inhibitor มีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารจึงนำมาใช้รักษาโรคกรดไหลย้อน รักษาแผลในกระเพาะอาหารที่เกิดจากยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs รักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น

วิธีการรับประทานยา

วิธีการผสมยา

ก่อนรับประทานยา esomeprazole

ผลข้างเคียงของยา

ผลข้างเคียงที่สำคัญของยา Omeprazole

ก่อนจะใช้ยาท่านจะต้องรู้ผลข้างเคียงที่อันตรายหากเกิดขึ้นจะต้องหยุดยาและไปโรงพยาบาลทันทีได้แก่อาการ แพ้ยาซึ่งจะมีอาการผื่นลมพิษ หายใจลำบาก เหนื่อบง่าย มีไข้ ท้องร่วง

ผลข้างเคียงของยาที่พบได้แก่อาการเหล่านี้ ให้ปรึกษาแพทย์หากอาการรุนแรงหรือไม่หาย

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

กรดไหลย้อน

การให้ยาเพื่อป้องกันแผลกระเพาะอาหารจากยาแก้ปวดกลุ่ม NSAID

การให้ยาเพื่อรักษาแผลกระเพาะอาหารที่เกิดจากเชื้อ H. pylori

ข้อควรจะระวังในการใช้ยา esomeprazole

ความปลอดภัยในคนท้อง

Pregnancy Category C

ยาน้ำแก้โรคกระเพาะ | ยาระบาย | ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน | ยา cisapride | ยา hyocyamine | ยาแก้กระเพาะกลุ่ม PPI | ยาขับลม | sucralfate | ranitidine | nizatidine | cimetidine | famotidine | ยาแก้ท้องเสีย | Esomeprazole | lansoprazole | Omeprazole | Misoprostol

   


fb google