หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

โรคกระเพาะอาหาร Pectic ulcer


แผลกระเพาะอาหาร

Peptic ulcer หมายถึงแผลหรือการอักเสบเนื่องจากกรด โรคกระเพาะอาหารหมายถึง ภาวะที่มีแผลเยื่อบุกระเพาะหรือลำไส้ถูกทำลาย ถึงแม้ว่าจะเรียกว่าโรคกระเพาะ แต่สามารถเป็นได้ทั้งที่กระเพาะ และลำไส้ ว่า ถ้าเป็นเฉพาะเยื่อบุกระเพาะเรียก gastritis แต่ถ้าเป็นแผลถึงชั้นลึก muscularis mucosa เรียก ulcerโรคที่พบบ่อยได้แก่

ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลกระเพาะอาหาร


Helicobacter pylori (H. pylori) คืออะไร

เป็นเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุที่สำคัญ ของผู้ป่วยโรคกระเพาะ เชื่อว่าติดต่อโดยการรับประทานอาหาร และน้ำ เชื้อจะทำลายเยื่อบุ และฝังตัวที่กระเพาะอาหาร กรดจากกระเพาะอาหารจะช่วยทำลายเยื่อบุทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร
อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์


การป้องกันโรคกระเพาะอาหาร


โรคแทรกซ้อนที่สำคัญ

Tag:

โรคกระเพาะอาหาร อาการโรคกระเพาะอาหาร การรักษาโรคกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารทะลุ เลือดออกทางเดินอาหาร

เอกสารอ้างอิง