หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การดื่มสุรา

สุราหรือเบียร์ที่เราดื่มจะให้ทั้งความความเพลิดเพลิน บางท่านใช้สุราแก้ความเครียดบางท่านใช้สุราเพื่อความผ่อนคลาย การดื่มสุรานอกจากโทษที่ทุกท่านทราบอยู่แล้ว ก็ยังมีประโยชน์ ท่านจะต้องชั่งน้ำหนักถึงผลดีและผลเสียของการดื่มสุรา ผลของสุราอาจจะทำให้เกิดปัญหา กับสุขภาพของผู้ดื่มแล้วยังก่อให้เกิดมีปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วย

สุขภาพ >> การดื่มสุรา

ดื่มแค่ไหนถึงพอดี

sddda

สุราหนึ่งหน่วยหมายถึง เบียร์ 360 cc ไวน์150 cc  บรั่นดี 45 cc วิสกี้ผสม1แก้ว

ถ้าถามคนที่ติดเหล้าว่าดื่มมากหรือน้อยส่วนใหญ่จะตอบว่าน้อย ปัญหาว่าดื่มแค่ไหนถึงพอดีมีคำแนะนำดังนี้

ถ้าหากคุณดื่มมากว่านี้ลองพิจารณาลดสุราลง ปริมาณที่ดื่มต่อวันจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ การที่มีความแตกต่างของปริมาณสุราในผู้หญิงและผู้ชายเนื่องจาก

การดื่มสุรานี้จะดื่มไม่เกินที่กำหนด แม้ว่าคุณจะนานๆจะดื่มสักครั้งการดื่มต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุสำหรับผู้ขับรถ คนท้องไม่ควรดื่มสุรารวมทั้งเด็ก

การดื่มสุรากับผู้สูงอายุ

ผู้ที่ดื่มสุรามากตั้งแต่วัยรุ่น ชีวิตอาจไม่ยาวพอจนเป็นผู้สูงอายุ แต่เขาดื่มตอนอายุมากก็จะเกิดปัญหาต่อสุขภาพต่อผู้สูงอายุดังนี้

ผู้สูงอายุจะเมาเร็วกว่าปกติ

ผู้สูงอายุเมื่อดื่มสุราปริมาณเท่ากับคนที่อายุน้อยกว่าจะเมาเร็วกว่าเนื่องจากปริมาณน้ำในร่างกายน้อยกว่า ดังนั้นผู้สูงอายุจึงเกิดโรคแทรกซ้อนจากสุราได้บ่อยกว่า

ผู้ที่ไม่ควรดื่มสุราหรือหากดื่มสุราก็ควรจะอดสุราได้แก่

คุณเมาหรือไม่

ประโยชน์ของการดื่มสุรา

การดื่มสุราปริมาณตามกำหนดจะทำให้ชีวิตยาวกว่าผู้ที่ไม่ดื่มเนื่องจากสุราจะเพิ่มไขมัน HDL ซึ่งช่วยป้องกันหลอดเลือดแข็งและยังป้องกันการแข็งตัวของเลือด การดื่มสุราจะได้ประโยชน์เมื่อคุณเริ่มเสี่ยงต่อหลอดเลือดตีบ ชายจะเริ่มเสี่ยงเมื่ออายุ 40 ปี ส่วนหญิงจะเสี่ยงเมื่อย่างเข้าสู่วัยทอง การดื่มควรจะดื่มปริมาณน้อยวันละ 1-2 หน่วย หากท่านไม่อยากดื่มสุราท่านสามารถป้องกันหลอดเลือดแดงตีบโดยการออกกำลังกาย การงดบุหรี่ และการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ

การอดสุรา โรคพิษสุราเรื้อรัง คุณเมาหรือไมอาการขาดสุรา สุราช่วยลดอัตราการเสียชีวิต ผลเสียต่อสุขภาพ การอดสุรา

 

   

fb google