พิษสุราเรื้อรัง

 

ผู้ป่วยที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง และเกิดอาการลงแดง เมื่อหยุดสุราก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นโรค ต้องอาศัยเพื่อนร่วมงาน และครอบครัวสังเกตอาการ และส่งผู้ป่วยเข้ารักษาตั้งแต่เริ่มต้นเป็น โรคพิษสุราเรื้อรัง เป็นโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆจนกระทั่งเกิดอาการทางประสาท และทางร่างกาย สุขภาพ

แอลกอฮอล์จะมีผลต่อทุกเซลล์ของร่างกายโดยเฉพาะระบบประสาท เมื่อได้รับแอลกอฮอล์เป็นประจำ สมองจะปรับตัวต้องการแอลกอฮอล์เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงาน ความคิด อารมณ์ และการกระทำทั่งหมดขึ้นกับแอลกอฮอล์

ยังไม่มีการแยกที่เด่นชัดระหว่างติดสุราและพิษสุราเรื้อรัง แต่อาการเตือนว่าจะเป็นพิษสุราเรื้อรังได้แก่เมื่อหยุดสุราจะมีอาการไม่มีความสุข

ผู้ที่ติดสุรา ผู้ที่เป็นพิษสุราเรื้อรัง
จะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า

 • ไม่สามารถทำงาน เรียนหนังสือ หรือรับผิดชอบ
 • ดื่มสุราขณะทำงานที่ต้องเสี่ยงเช่น การขับรถ การคุมเครื่องจักร
 • ยังคงดื่มสุราหลังจากถูกจับเนื่องจากสุรา เช่นขับรถขณะมึนเมา หรือทำร้ายร่างกาย
 • ยังคงดื่มสุราแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
ผู้ที่เป็นพิษสุราเรื้อรังจะมีลักษณะดังนี้

 • ต้องดื่มสุราตลอดเวลา
 • ไม่สามารถควบคุมหรือหยุดหลังจากดื่มสุรา
 • เมื่อหยุดสุราจะมีอาการลงแดง เช่นคลื่นไส้ เหงื่ออก สั่น
 • ต้องเพิ่มปริมาณดื่มสุราเพื่อให้มีความสุข

ผู้ที่เป็นพิษสุราเรื้อรังจะดื่มสุราโดยไม่จำกัด ดื่มได้ตลอดเวลา มักจะปฏิเสธว่าไม่ติดสุรา ดื่มทั้งๆที่รู้ว่าเป็นสิ่งไม่ดี หลังจากดื่มไปได้ระยะหนึ่งผู้ป่วยจะเริ่มดื้อต่อแอลกอฮอล์จะต้องเพิ่มปริมาณสุรา ผู้ป่วยมักจะมีอาการเมาค้างทำให้ไปทำงานไม่ทัน ผู้ป่วยมักจะมีประวัติดื่มสุราตั้งแต่เช้า และมักชอบใช้ความรุนแรงกับครอบครัว


ผลเสียของโรคพิษสุราเรื้อรัง

 • ได้รับแอลกอฮอล์เกินขนาดซึ่งอาจจะทำให้เสียชีวิต มักเกิดในวัยรุ่นที่ต้องการแสดงว่าตัวเองคอแข็ง
 • อุบัติเหติ การดื่มเพียง 1 หน่วยสุราก็ทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง
 • ความรุนแรงในครอบครัว ผู้หญิงและเด็กที่มีพ่อบ้านขี้เมามักจะได้รับความรุนแรงบ่อย เด็กมักจะเป็นโรคซึมเศร้า วิตกกังวล และมีความมั่นใจในตัวเองต่ำ
 • ผลต่อหัวใจและหลอดเลือด ผู้ที่ดื่มมากกว่า 3 หน่วยสุราจะมีความดันโลหิตสูงกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม สำหรับผู้ที่ดื่มครั้งละมากกว่า 9 หน่วยสุราสัปดาห์ละ 2 ครั้งจะมีโอกาสเกิดโรคหัวใจ 2-3 เท่าของผู้ไม่ดื่ม
 • มะเร็ง ตัวแอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นสารก่อมะเร็งแต่จะส่งเสริมให้เกิดมะเร็งจากสารอื่นได้ง่าย เช่นบุหรี่ หากใช้ร่วมกันจะเกิดโรคมะเร็งปาก กล่องเสียงและหลอดอาหารได้มาก
 • ตับอักเสบ ไขมันเกาะตับ และตับแข็ง
 • การดื่มสุราทำให้เกิดท้องร่วงและริดสีดวงทวาร และแผลในกระเพาะอาหาร


การวินิจฉัยการวินิจฉัยทำได้ค่อนข้างยากโดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุเนื่องจากความจำก็ไม่ดี สับสน และหกล้มอาการต่างๆเหล่านี้ก็สามารถพบได้ในคนแก่ เมื่อมีผู้ป่วยที่มีประวัติดื่มสุราและสงสัยว่าจะเป็นพิษสุราเรื้อรังการเจาะเลือดตรวจไม่ช่วยในการวินิจฉัย ต้องอาศัยการซักประวัติซึ่งมีคำถามง่ายๆที่ควรจะถามผู้ป่วยดังนี้

 • ปริมาณที่ดื่ม
 • ความถี่ในการดื่ม
 • ดื่มทันที่หลังตื่นนอนหรือไม่
 • เคยพยายามที่จะอดสุราหรือไม่
 • โกรธเมื่อมีคนวิจารณ์เรื่องดื่มสุรา
 • มีความรู้สึกผิดหรือไม่
 • มีอาการลงแดงเมื่ออดสุราหรือไม่
,

การอดสุรา | โรคพิษสุราเรื้อรัง | คุณเมาหรือไม่ | อาการขาดสุรา | สุราช่วยลดอัตราการเสียชีวิต | ผลเสียต่อสุขภาพ | การรักษา

 

 fb google