หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

พิษสุราเรื้อรัง

ผู้ป่วยที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง และเกิดอาการลงแดง เมื่อหยุดสุราก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นโรค ต้องอาศัยเพื่อนร่วมงาน และครอบครัวสังเกตอาการ และส่งผู้ป่วยเข้ารักษาตั้งแต่เริ่มต้นเป็น โรคพิษสุราเรื้อรัง เป็นโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆจนกระทั่งเกิดอาการทางประสาท และทางร่างกาย

สุขภาพ

แอลกอฮอล์จะมีผลต่อทุกเซลล์ของร่างกายโดยเฉพาะระบบประสาท เมื่อได้รับแอลกอฮอล์เป็นประจำ สมองจะปรับตัวต้องการแอลกอฮอล์เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงาน ความคิด อารมณ์ และการกระทำทั่งหมดขึ้นกับแอลกอฮอล์

ยังไม่มีการแยกที่เด่นชัดระหว่างติดสุราและพิษสุราเรื้อรัง แต่อาการเตือนว่าจะเป็นพิษสุราเรื้อรังได้แกเมื่อหยุดสุราจะมีอาการไม่มีความสุข

ผู้ที่ติดสุรา ผู้ที่เป็นพิษสุราเรื้อรัง
จะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า

  • ไม่สามารถทำงาน เรียนหนังสือ หรือรับผิดชอบ
  • ดื่มสุราขณะทำงานที่ต้องเสี่ยงเช่น การขับรถ การคุมเครื่องจักร
  • ยังคงดื่มสุราหลังจากถูกจับเนื่องจากสุรา เช่นขับรถขณะมึนเมา หรือทำร้ายร่างกาย
  • ยังคงดื่มสุราแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
ผู้ที่เป็นพิษสุราเรื้อรังจะมีลักษณะดังนี้

  • ต้องดื่มสุราตลอดเวลา
  • ไม่สามารถควบคุมหรือหยุดหลังจากดื่มสุรา
  • เมื่อหยุดสุราจะมีอาการลงแดง เช่นคลื่นไส้ เหงื่ออก สั่น
  • ต้องเพิ่มปริมาณดื่มสุราเพื่อให้มีความสุข

ผู้ที่เป็นพิษสุราเรื้อรังจะดื่มสุราโดยไม่จำกัด ดื่มได้ตลอดเวลา มักจะปฏิเสธว่าไม่ติดสุรา ดื่มทั้งๆที่รู้ว่าเป็นสิ่งไม่ดี หลังจากดื่มไปได้ระยะหนึ่งผู้ป่วยจะเริ่มดื้อต่อแอลกอฮอล์จะต้องปริมาณสุรา jผู้ป่วยมักจะมีอาการเมาค้างทำให้ไปทำงานไม่ทัน ผู้ป่วยมักจะมีประวัติดื่มสุราตั้งแต่เช้า และมักชอบใช้ความรุนแรงกับครอบครัว

ผลเสียของโรคพิษสุราเรื้อรัง

การวินิจฉัยการวินิจฉัยทำได้ค่อนข้างยากโดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุเนื่องจากความจำก็ไม่ดี สับสน และหกล้มอาการต่างๆเหล่านี้ก็สามารถพบได้ในคนแก่ เมื่อมีผู้ป่วยที่มีประวัติดื่มสุราและสงสัยว่าจะเป็นพิษสุราเรื้อรังการเจาะเลือดตรวจไม่ช่วยในการวินิจฉัย ต้องอาศัยการซักประวัติซึ่งมีคำถามง่ายๆที่ควรจะถามผู้ป่วยดังนี้

การอดสุรา โรคพิษสุราเรื้อรัง คุณเมาหรือไมอาการขาดสุรา สุราช่วยลดอัตราการเสียชีวิต ผลเสียต่อสุขภาพ การอดสุรา
   

fb google