หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

ดื่มสุราช่วยลดอัตราการเสียชีวิต

เป็นการศึกษาที่ประเทศเดนมาร์ก โดยศึกษาผลของการออกกำลังกาย และการดื่มสุราต่อการเกิดโรคหัวใจและอัตราการเสียชีวิต โดยศึกษาประชากรที่มีอายุมากกว่า 20 ปีและไม่มีโรคหัวใจ

ผลการศึกษาพบว่า

โดยสรุป

กลับหน้าแรก

European Heart Journal on January 9, 2008,

การอดสุรา โรคพิษสุราเรื้อรัง คุณเมาหรือไมอาการขาดสุรา สุราช่วยลดอัตราการเสียชีวิต ผลเสียต่อสุขภาพ การอดสุรา

   

fb google