อาการเมาสุรา

 

 

อาการเมาสุราจะเกิดเมื่อระดับแอลกอฮอลล์มากกว่า 50 มิลิกรัมเปอร์เซ็นต จะเริ่มอาการเดินเซ เสียการทรงตัว

อาจจะทราบว่าเมาหรือไม่ โดยการเจาะเลือดตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดกับอาการแสดงของผู้ที่ดื่มสุรา

ตารางแสดงระดับสุราและพฤติกรรม
ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด

(มิลิกรัมเปอร์เซ็นต์)

อาการแสดง
30 สนุกสนาน ร่าเริง
50 เสียการควบคุมเคลื่อนไหว
100 เดินไม่ตรงทาง
200 สับสน
300 ง่วงซึม
มากกว่า 400 สลบและอาจจะถึงตาย


จะถือว่าเมาเมื่อระดับแอลกอฮอล์มากว่า50มิลิกรัมเปอร์เซ็นต์ นอกเหนือจากการตรวจหาระดับแอลกอฮอล์ในเลือดแล้วยังมีการตรวจโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆโดยสังเกตอาการดังนี้

 • กลิ่นสุราจากลมหายใจ เสื้อผ้า
 • การเดินไม่ตรงทาง
 • พูดจาอ้อแอ้ไม่มีความหมาย
 • ขับรถเร็วหรือช้าโดยไม่มีเหตุผล
 • การขับรถความเร็วไม่คงที่
 • การหยุดรถไม่ถูกจังหวะหรือไม่เรียบร้อย
 • การแซงไม่ถูกจังหวะ
 • ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร
 • ไม่เปิดไฟเมื่อขับรถกลางคืน
 • ขับรถส่ายไปมา
 • เปลี่ยนช่องทางจราจรบ่อยๆ

การอดสุรา | โรคพิษสุราเรื้อรัง | คุณเมาหรือไม่ | อาการขาดสุรา | สุราช่วยลดอัตราการเสียชีวิต | ผลเสียต่อสุขภาพ | การรักษา

 

 fb google