หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

กลุ่มอาการเนื่องจากการขาดสุรา alcohol withdrawal

เราอาการแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามความรุนแรงและช่วงเวลาที่เกิดอาการ

1. กลุ่มอาการเนื่องจากการขาดสุราที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน

อาการที่พบแรกสุด และบ่อยที่สุดได้แก่ อาการตัวสั่น มือสั่น(Tremor ) ร่วมกับ มีอารมณ์หงุดหงิด คลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งอาการเหล่านี้มักเกิดหลังจากหยุดดื่มสุรา 5-7 ชั่วโมงและอาการจะรุนแรงมากในช่วง 24-48 ชั่วโมงหลังหยุดสุรา อาการสั่นเป็นอาการที่เห็นได้ชัด การสั่นจะมากขึ้น เมื่อมีการเคลื่อนไหว หรือมีความเครียด ถ้าให้เหยียดแขนหรือแลบลิ้น จะยิ่งเห็นชัด นอกจากนั้นยังพบอาการอื่น ๆ ได้แก่ ชีพขจรเร็ว ความดันโลหิตสูงขึ้น เหงื่อออกมาก อ่อนเพลีย ครั่นเนื้อครั่นตัว ปวดศีรษะ วิตกกังวล อารมณ์ซึมหดหู่ หรือหงุดหงิดง่าย นอนหลับๆ ตื่นๆ ฝันร้าย เหงื่อออกมาก ความดันโลหิตขึ้นสูง แล้วค่อย ๆ ลดลงจนปกติภายใน 5-7 วัน บางคนอาจมีประสาทหลอน ซึ่งจะมีลักษณะไม่ชัดเจน และเป็นอยู่ไม่นาน อารมณ์หงุดหงิดง่าย นอนไม่ค่อยหลับได้ถึง 10 วันหรือนานกว่านั้น

อาการลงแดง

2. กลุ่มอาการเนื่องจากการขาดสุราที่มีอาการชัก

พบว่าร้อยละ 90 เกิดอาการชักในช่วง 6-48 ชั่วโมงหลังจากหยุดดื่มสุรา ลักษณะการชักจะชักกระตุกทั้งตัว หากไม่มีการรักาาร้อยละ60ของผู้ป่วยจะมีการชัดซ้ำประมาณ 2-6 ครั้ง โดยมากการชักครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเกิดภายใน 6 ชั่วโมง มีเพียงร้อยละ3ของผู้ป่วยจะเกิดภาวะที่เรียกว่า status epilepticus คือชักไม่หยุด หากผู้ป่วยไม่หยุดสุราจะมีผู้ป่วยร้อยละ30-40จะมีอาการการสุราชนิดรุนแรง

3. กลุ่มอาการเนื่องจากการขาดสุราที่มีอาการหลอน

เริ่มมีอาการภายใน 10-72 ชั่วโมงหลังจากหยุดดื่ม ลักษณะอาการเด่น จะเป็นประสาทหลอนทั้งการได้ยินและการเห็น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเสียงแว่ว เช่น เสียงนาฬิกา เสียงรถยนต์ เสียงระฆัง เสียงคนพูดกัน หรือพูดข่มขู่ผู้ป่วย ผู้ป่วยจะหวาดกลัว ตื่นตระหนก กระสับกระส่าย อาการประสาทหลอนชนิดอื่นเช่นภาพหลอนพบได้น้อย นอกจากนั้นอาจจะพบอาการตัวสั่น อาเจียน เหงื่อออก ความดันโลหิตสูง กลุ่มอาการประสาทหลอนแยกจากอาการ delirium โดยที่ ผู้ป่วยไม่มีอาการเพ้อ งุนงง สับสน หรือหลงลืมโดยทั่วไป จะมีอาการประสาทหลอนจะอยู่ไม่นาน เป็นเพียงชั่วโมงถึงหลายวัน ซึ่งผู้ป่วยจะค่อย ๆ รู้ตัวว่าเสียงที่ได้ยินนั้นไม่มีจริง มีอยู่ส่วนน้อยที่อาการไม่หายเป็นปกติ ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมีอาการนานเกินกว่า 6 เดือน

4. กลุ่มอาการเนื่องจากการขาดสุราชนิดรุนแรงAlcohol withdrawal delirium (Delirium Tremens)

ผู้ป่วยจะเกิดอาการเนื่องจาดขาดสุราชนิดรุนแรงหลังจากหยุดสุรา12-72ชั่วโมงซึ่งจะมีอาการดังต่อไปนี้

 • หงุดหงิด
 • รู้สึกตัวสั่น
 • วิตกกังวล
 • โมโหง่าย
 • อารมณ์แปรปรวน
 • ซึมเศร้า
 • อ่อนเพลีย
 • คิดอะไรไม่ออก
 • ใจสั่น
 • ปวดศีรษะตุบ
 • เหงื่ออกหน้าและมือ
 • คลื่นไส้อาเจียน
 • เบื่ออาหาร
 • นอนไม่หลับ
 • ดูซีด
 • มือสั่น
 • ใจเต้นเร็ว

อาการเนื่องจาดขาดสุราชนิดรุนแรง เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากการอดสุราซึ่งผู้ป่วยจะมีกลุ่มอาการ4 กลุ่มดังนี้

 1. มีอาการชักกระตุกมักจะเกิดหลังจากอดเหล้า 24-48ชั่วโมง
 2. มีภาพหลอนเห็นหนอน งู แมลง
 3. มือสั่นตัวสั่น

อาการมักเกิดขึ้นหลังจากหยุดสุราได้ 2-3 วัน และจะรุนแรงมากที่สุดในวันที่ 4-5 เกิดในผู้ที่ดื่มสุราหนักมาเป็นระยะเวลา 5-15 ปี และมีความเจ็บป่วยทางร่างกายร่วมที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถดื่มสุรา เช่น อุบัติเหตุ โรคตับ โรคติดเชื้อ

ลักษณะอาการสำคัญ คืออาการ delirium ผู้ป่วยจะมีอาการสับสน ประสาทหลอนเห็นคนจะมาทำร้าย เห็นตำรวจจะมาจับ หรืออาจเห็นเป็นสัตว์ต่าง ๆ รู้สึกว่ามีอะไรมาไต่ตามตัว บางครั้งหูแว่ว เสียงคนพูด เสียงคนข่มขู่ มีท่าทางหวาดกลัว บางครั้งพูดฟังไม่เข้าใจ ร้องตะโกน หรือหลบซ่อนตัว อาการเป็นตลอดทั้งคืน อาการของผู้ป่วยจะผันผวนค่อยข้างมากช่วงเช้าส่วนใหญ่อาการจะทุเลาลง ตอนบ่ายอาการปกติดี ทำให้ญาติเข้าใจว่าหายแล้ว พอตกเย็นผู้ป่วยก็จะเกิดอาการแบบเดิม ส่วนใหญ่จะมีอาการมากอยู่ ประมาณ 3 วันแล้วค่อย ๆ ทุเลาลง รายที่มีอาการอยู่นานพบว่าเป็นจากปัจจัยเสริมจากภาวะความผิดปกติทางร่างกายอื่น ๆ

ในสมัยก่อน อัตราการตายประมาณร้อยละ 15 ปัจจุบันประมาณร้อยละ 1-2

กลุ่มอาการเนื่องจากการขาดสุรา พบว่าร้อยละ 75-80 จะอยู่ในกลุ่มที่มีอาการเป็นน้อย ร้อยละ 15-20 มีอาการปานกลางคือเห็นภาพหลอนหรือชัก และมีเพียงร้อยละ 5-6 เท่านั้นที่อาการรุนแรงจนถึงขั้น delirium tremens ซึ่งโดยทั่วไปจะเกิดอาการหลังจากอยู่โรงพยาบาลได้ 3 วัน

ปัจจัยเสี่ยงของอาการเนื่องจากขาดสุราชนิดรุนแรงได้แก่

Timeline ของการเกิดกลุ่มอาการเนื่องจากการขาดสุรา

กลุ่มอาการ เวลาที่เกิดหลังหยุดสุรา อาการ
กลุ่มอาการเนื่องจากการขาดสุรา ที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน 6 - 36 ชัวโมง อาการมือสั่น ความดันโลหิตอาจจะสูงหรือต่ำ หายใจเร็ว เหงื่อออก หงุดหงิดง่าย นอนไม่หลับ วิตกกังวล ชีพขจรเร็ว อาการจะเป็นมากใน24-48 ชั่วโมง
กลุ่มอาการเนื่องจากการขาดสุรา ที่มีอาการชัก 6 - 48 ชั่วโมง มีอาการชักเกร็งและกระตุกครั้งเดียว หลังชักจะสับสน
กลุ่มอาการเนื่องจากการขาดสุรา ที่มีอาการหลอน 12 - 48 ชั่วโมง จะเห็นภาพหลอน หรือหูแว่วซึ่งอาจจะหายไปในสองวัน กลุ่มนี้สัญญาณชีพปกติ

กลุ่มอาการเนื่องจากการขาดสุรา

ชนิดรุนแรง

2-4 วัน อาการเนื่องจากการขาดสุราชนิดรุนแรงที่เรียกว่า delirium tremens ซึ่งมีอาการรุนแรง ต้องรับตัวไว้โรงพยาบาล ผู้ป่วยจะขาดน้ำ ชีพขจรเร็ว ความดันโลหิตสูง เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ ทำให้เกิดอาการ สับสน หมดสติ หงุดหงิดง่าย เห็นภาพหลอน เหงื่อออก ภาวะนี้จะเสียชีวิตได้ง่าย
เริ่มฟื้นตัว 5-7วัน

อาการทั่วๆไปจะดีขึ้น แต่บางคนอาจจะมีอาการต่อเนื่องเป็นสัปดาห์

หลังจากไม่มีอาการของอาการเนื่องจากการขาดสุรา ก็ให้ดูแลสุขภาพตัวเองที่สำคัญคือไม่ควรดื่มสุราอีก

อาการเนื่องจากขาดสุรา

กลุ่มอาการเนื่องจากขาดสุรา กลุ่มอาการเนื่องจากขาดสุรา การรักษาอาการเนื่องจากขาดสุรา

การอดสุรา โรคพิษสุราเรื้อรัง คุณเมาหรือไมอาการขาดสุรา สุราช่วยลดอัตราการเสียชีวิต ผลเสียต่อสุขภาพ การอดสุรา