ยากลุ่ม proton pump inhibitors

ยากลุ่ม proton pump inhibitors จะออกฤทธิ์ที่เซลล์บุกระเพาะอาหาร ทำหน้าที่ยังยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ยาในกลุ่มนี้ได้แก่ esomeprazole, lansoprazole, omeprazole, pantoprazole

การใช้ยา proton pump inhibitors รักษาโรคอะไรได้บ้าง

 • รักษาแผลในกระเพาะอาหาร และแผลลำไส้เล็กส่วนต้น
 • รักษาโรคกรดไหลย้อน
 • รักษาแผลในกระเพาะอาหารที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori 
 • ป้องกันการเกิดแผลกระเพาะอาหารที่เกิดจากการใช้ยากลุ่ม NSAID
 • ภาวะที่มีกรดมากที่เรียกว่า Zollinger-Ellison syndrome.
 • ลดกรดในกระเพาะอาหาร

ข้อระวังหรือข้อห้ามในการรับยากลุ่ม proton pump inhibitors

 • ผู้ที่เป็นโรคตับ
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร

ผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้ได้แก่

 • ท้องผูก
 • ท้องร่วง
 • แน่นท้อง
 • ปวดศีรษะ
 • คลื่นไส้
 • ปวดท้อง
 • อาเจียน

ข้อสำคัญสำหรับการรับประทานยากลุ่มนี้

 • อาเจียนเป็นเลือดสด หรืออาเจียนออกมาเป็นสี้น้ำโค้ก แสดงว่ามีเลือดออกทางเดินอาหาร
 • อุจาระสีดำเหลว แสดงว่ามีเลือดออก
 • น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • กลืนอาหารลำบาก หรือติดคอ
 • ปวดท้องไม่หาย หรืออาเจียนอย่างต่อเนื่อง

ผลเสียที่อาจจะเกิดจากการใช้ยากลุ่มนี้เป็นระยะเวลานานได้แก่

ยากลุ่ม proton pump inhibitors

ยากลุ่ม proton pump inhibitors จะออกฤทธิ์ที่เซลล์บุกระเพาะอาหาร ทำหน้าที่ยังยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ยาในกลุ่มนี้ได้แก่ esomeprazole, lansoprazole, omeprazole, pantoprazole

การใช้ยา proton pump inhibitors รักษาโรคอะไรได้บ้าง

 • รักษาแผลในกระเพาะอาหาร และแผลลำไส้เล็กส่วนต้น
 • รักษาโรคกรดไหลย้อน
 • รักษาแผลในกระเพาะอาหารที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori 
 • ป้องกันการเกิดแผลกระเพาะอาหารที่เกิดจากการใช้ยากลุ่ม NSAID
 • ภาวะที่มีกรดมากที่เรียกว่า Zollinger-Ellison syndrome.
 • ลดกรดในกระเพาะอาหาร

ข้อระวังหรือข้อห้ามในการรับยากลุ่ม proton pump inhibitors

 • ผู้ที่เป็นโรคตับ
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร

ผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้ได้แก่

 • ท้องผูก
 • ท้องร่วง
 • แน่นท้อง
 • ปวดศีรษะ
 • คลื่นไส้
 • ปวดท้อง
 • อาเจียน

ข้อสำคัญสำหรับการรับประทานยากลุ่มนี้

 • อาเจียนเป็นเลือดสด หรืออาเจียนออกมาเป็นสี้น้ำโค้ก แสดงว่ามีเลือดออกทางเดินอาหาร
 • อุจาระสีดำเหลว แสดงว่ามีเลือดออก
 • น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • กลืนอาหารลำบาก หรือติดคอ
 • ปวดท้องไม่หาย หรืออาเจียนอย่างต่อเนื่อง

ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นหากใช้เป็นเวลานาน

 • การใช้ยา proton pump inhibitors ร่วมกับยา Clopidogrel ซึ่งเป็นยาที่รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ยา proton pump inhibitors โดยเฉพาะ omeprazole จะลดประสิทธิภาพของ Clopidogrel ซึ่งอาจจะทำให้โรคหลอดเลือดหัวใจกำเริบ
 • ความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวนข้อสะโพก เนื่องจากยาละลดการดูดซึมแคลเซี่ยม ซึ่งจะทำให้เกิดกระดูกพรุน
 • การเกิดโรคปอดบวมเนื่องจากเมื่อความเป็นกรดในกระเพาะอาหารลดลงจะทำให้เชื้อในหลอดอาหารเจริญ และถูกหายใจเข้าไปในหลอดลม
 • การเกิดท้องร่วงเนื่องจากเชื้อ C. difficile ซึ่งอาจจะรุนแรงถึงกับชีวิตได้
 • ขาดธาตุเหล็กและวิตามิน B12 เนื่องจากความเป็นกรดในกระเพาะลดลงทำให้การดูดซึมลดลง PPI do not develop any side-effects.

ยาน้ำแก้โรคกระเพาะ | ยาระบาย | ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน | ยา cisapride | ยา hyocyamine | ยาแก้กระเพาะกลุ่ม PPI | ยาขับลม | sucralfate | ranitidine | nizatidine | cimetidine | famotidine | ยาแก้ท้องเสีย | Esomeprazole | lansoprazole | Omeprazole | Misoprostol