หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ยากลุ่ม proton pump inhibitors

ยากลุ่ม proton pump inhibitors จะออกฤทธิ์ที่เซลล์บุกระเพาะอาหาร ทำหน้าที่ยังยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ยาในกลุ่มนี้ได้แก่ esomeprazole, lansoprazole, omeprazole, pantoprazole

การใช้ยา proton pump inhibitors รักษาโรคอะไรได้บ้าง

  • รักษาแผลในกระเพาะอาหาร และแผลลำไส้เล็กส่วนต้น
  • รักษาโรคกรดไหลย้อน
  • รักษาแผลในกระเพาะอาหารที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori 
  • ป้องกันการเกิดแผลกระเพาะอาหารที่เกิดจากการใช้ยากลุ่ม NSAID
  • ภาวะที่มีกรดมากที่เรียกว่า Zollinger-Ellison syndrome.
  • ลดกรดในกระเพาะอาหาร

 

ข้อระวังหรือข้อห้ามในการรับยากลุ่ม proton pump inhibitors

ผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้ได้แก่

ข้อสำคัญสำหรับการรับประทานยากลุ่มนี้

ผลเสียที่อาจจะเกิดจากการใช้ยากลุ่มนี้เป็นระยะเวลานานได้แก่

ยากลุ่ม proton pump inhibitors

ยากลุ่ม proton pump inhibitors จะออกฤทธิ์ที่เซลล์บุกระเพาะอาหาร ทำหน้าที่ยังยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ยาในกลุ่มนี้ได้แก่ esomeprazole, lansoprazole, omeprazole, pantoprazole

การใช้ยา proton pump inhibitors รักษาโรคอะไรได้บ้าง

ข้อระวังหรือข้อห้ามในการรับยากลุ่ม proton pump inhibitors

ผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้ได้แก่

ข้อสำคัญสำหรับการรับประทานยากลุ่มนี้

ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นหากใช้เป็นเวลานาน

ยาน้ำแก้โรคกระเพาะ | ยาระบาย | ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน | ยา cisapride | ยา hyocyamine | ยาแก้กระเพาะกลุ่ม PPI | ยาขับลม | sucralfate | ranitidine | nizatidine | cimetidine | famotidine | ยาแก้ท้องเสีย | Esomeprazole | lansoprazole | Omeprazole | Misoprostol

   


fb google