หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ยารักษาโรคกระเพาะอาหาร Famotidine

ยารักษาโรคกระเพาะอาหาร Famotidine เป็นยาในกลุ่ม H2 blocker ยับยั้งการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหารจึงใช้รักษาแผลในกระเพาะอาหาร แผลในลำไส้เล็กส่วนต้น โรคกรดไหลย้อน และภาวะที่มีการหลั่งของกรดมาก

เหตุผลของการใช้ยา

  1. แผลทีลำไส้เล็กส่วนต้นใช้เวลารักษาประมาณ 4 สัปดาห์ ขนาดยาที่ใช้ 40 มิลิกรัมวันละครั้ง หรือ 20มิลิกรัมวันละ 2 ครั้งเป็นเวลา 4 สัปดาห์
  2. การป้องกันการเกิดแผลให้ขนาด 20 มก. วันละครั้งก่อนนอนเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำอีกเป็นเวลา 2-4 สัปดาห
  3. แผลที่กระเพาะอาหารให้การรักษาประมาณ 6 สัปดาห์ ให้ขนาดยาที่ใช้ 40 มิลิกรัมวันละครั้ง
  4. รักษาผู้ที่เป็นกรดไหลย้อนให้ขนาด 20 มิลิกรัมวันละ 2 ครั้งเป็นเวลา 6 สัปดาห์ สำหรับผู้ที่มีการอักเสบของหลอดอาหาร esophagitis ให้ยา 20-40 มิลิกรัมประมาณ 12 สัปดาห์

วิธีการใช้ยา

ก่อนใช้ยา Famotidine

ผลข้างเคียงที่สำคัญของยา Famotidine

ก่อนจะใช้ยาท่านจะต้องรู้ผลข้างเคียงที่อันตรายหากเกิดขึ้นจะต้องหยุดยาและไปโรงพยาบาลทันทีได้แก่อาการ แพ้ยาซึ่งจะมีอาการผื่นลมพิษ หายใจลำบาก บวมใบหน้า บวมริมฝีปาก ลิ้นและคอ เสียงแหบ หัวใจเต้นเร็ว หรือเต้นผิดจังหวะ เหนื่อบง่าย มีไข้ ท้องร่วง

หากเกิดอาการต่อไปนี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

ผลข้างเตียงที่อาการไม่รุนแรงได้แก่

สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท B

ยาน้ำแก้โรคกระเพาะ | ยาระบาย | ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน | ยา cisapride | ยา hyocyamine | ยาแก้กระเพาะกลุ่ม PPI | ยาขับลม | sucralfate | ranitidine | nizatidine | cimetidine | famotidine | ยาแก้ท้องเสีย | Esomeprazole | lansoprazole | Omeprazole | Misoprostol

   


fb google